användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning

2023-12-14

Arbetsmetoden för Användbara auktoriteter publicerad

Året närmar sig sitt slut och så även FoU-projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning. Det har varit ett nöje att arbeta i projektet de senaste tre åren och vi har överträffat alla förväntningar jag hade när vi skrev ansökan. Läs gärna sammanfattningen av projektens resultat här. Den officiella slutrapporten kommer nästa år. Arbetsmetod dokumenterad i filmer ...

2023-10-02

Slutfas för Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning

Snart har tre år av FoU-projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning gått. Samtidigt som vi fortsätter arbeta med att matcha auktoritetsposter till Wikidata börjar vi också så smått sammanställa, paketera och utvärdera projektets resultat. I det här inlägget tänkte jag backa tillbaka till de ursprungliga mål vi satte upp för projektet redan i ansökan, och ...

2023-05-02

Wikidata-workshop i Livrustkammaren

Tack alla drygt 30 personer från kulturarvsinstitutioner runt om i hela landet som deltog i vår workshop om kulturarvsdata, OpenRefine och Wikidata den 17 april i Livrustkammarens hörsal. Under workshopen förmedlade vi den arbetsmetod som vi använt oss av i FoU-projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning, när vi kopplat våra auktoritetsdataposter till Wikidata. Ta gärna ...

2023-03-09

20% av auktoritetsposterna kopplade till Wikidata

Tillgängliga och sammanlänkade auktoritetsposter I början av 2021 hade vi inga tillgängliga auktoritetsposter på Sök i samlingarna, och därför heller inga kopplingar mellan våra auktoritetstermer och resten av världen. Nu, i början av 2023, har vi alla våra auktoritetsposter tillgängliga med persistenta identifierare på Sök i samlingarna och drygt 26 000 av dessa är också kopplade ...

2023-03-01

Workshop: Kulturarvsdata, OpenRefine och Wikidata

Välkommen på efterlängtad workshop med FoU-projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning måndagen den 17 april kl 9-15 i Livrustkammaren. Efter förra årets seminarium utlovade vi en hands on workshop där deltagarna skulle få testa den arbetsmetod som vi använt oss av i projektet på sina egna datamängder. Nu är det dags! Vi ses i Livrustkammarens ...

2022-11-21

Seminarium om Wikidata

11 november höll vi ett seminarium för att presentera arbetet hittills i projektet ”Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning”. Projektet är ett samarbete mellan oss, Nationalmuseum och Wikimedia Sverige där vi utforskar Wikidata som vokabulärväxel för kulturarvsdata. Ungefär 30 deltagare från olika kulturarvsinstitutioner deltog. Vi började med att presentera det arbete som genomförts hos oss på ...

2022-10-21

Museisamlingar som länkade öppna data

Det här är det fjärde blogginlägget i en serie om digitalisering på museer – med exempel från oss på SHM. Det första inlägget var en introduktion till digitalisering på museer, det andra handlade om digital förmedling av museisamlingar och det tredje om digitalisering av text och arkiv på museer. Idag ska jag berätta om hur ...

2021-05-24

Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning

Hösten 2020 ansökte vi på SHM, tillsammans med Nationalmuseum och Wikimedia Sverige, om en del av det forsknings- och utvecklingsanslag som fördelas av Riksantikvarieämbetet till centrala museer. Projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning, som blev beviljat medel, handlar om att utforska Wikidata som vokabulärväxel för kulturarvsinstitutioner. I projektet vill vi titta närmare på vilken nytta sammanlänkad kulturarvsdata ...