Arbetsmetoden för Användbara auktoriteter publicerad

Skrivet av Linnéa Lundin

Året närmar sig sitt slut och så även FoU-projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning. Det har varit ett nöje att arbeta i projektet de senaste tre åren och vi har överträffat alla förväntningar jag hade när vi skrev ansökan.

Läs gärna sammanfattningen av projektens resultat här. Den officiella slutrapporten kommer nästa år.

Arbetsmetod dokumenterad i filmer

Nu publicerar vi sex filmer där flera av projektmedlemmarna steg för steg går igenom den arbetsmetod som vi använt och förfinat i projektet. I filmerna visas hur vi använt OpenRefine för att göra matchningar till Wikidata och koppla våra institutioners auktoritetsposter till Wikidata. Vi visar också hur vi använt OpenRefine för att skapa helt nya entiteter på Wikidata och en av filmerna går igenom grunderna till vad Wikidata är. I filmerna används olika typer av dataset från de båda medverkande institutionerna, vilket förhoppningsvis hjälper den som vill testa projektets metod på sina egna datamängder att hitta sätt att anpassa metoden för sina egna data.

Titta på alla filmer på YouTube.

Enkätundersökningens resultat publicerade

Under hösten skickade projektet ut en enkätundersökning. Enkäten delades med personer som på olika sätt haft kontakt med projektet, t ex deltagit i seminarier eller workshops som projektet anordnat. Projektmedlemmarna delade också enkäten i sina olika kanaler, t ex via mail och sociala medier. Vem som helst fick svara.

Ta del av enkätundersökningens resultat hos Wikimedia Sverige.