1500 personposter matchade mot Wikidata

Skrivet av Linnéa Lundin

Ett litet steg för mänskligheten, men ett stort steg för SHM i arbetet med att återupprätta en digitalt tillgänglig infrastruktur kring vår samlingsinformation! Nu har vi matchat våra första 1500 person- och institutionsposter mot motsvarande objekt i Wikidata.

Genom att tala om för internet att en specifik post i vårt system, som ha en digital representation med ett unikt ID på vårt Sök i samlingarna, är samma som ett specifikt objekt i Wikidata, gör vi vår samlingsinformation ytterligare lite mer tillgänglig och användbar.

Vi har en post för Gustav III i vårt samlingsförvaltningssystem, den finns därmed också i Sök i samlingarna. På den posten lagrar vi också ett Wikidata-ID, som talar om att Gustav III i vårt system är samma som Gustav III i Wikidata. På objektet för Gustav III i Wikidata lagras i sin tur vårt unika ID, som pekar tillbaka på posten hos oss. Den här kopplingen gör att vi vid behov enkelt kan hitta all relevant info om Gustav III, Wikipediaartiklar på alla världens språk, viktiga datum, bilder, relationer och mycket mer. Vi kan också, genom att många andra institutioner gjort samma sak som vi, visa på att vår post för Gustav III är samma sak som poster för Gustav III i en mängd andra auktoritetsdatabaser och samlingsdatabaser runt om i världen.

Med Wikidata Query Service kan man ställa frågor till all information i Wikidata. Vill man fråga om våra personobjekt är det propertyn P9495 som gäller. Här kan vi t ex få se alla objekt med ett SHM-ID, och deras Wikipedia-artiklar på svenska och engelska.