Seminarium om Wikidata

Skrivet av Linnéa Lundin

CC BY Amina Dahlab.

11 november höll vi ett seminarium för att presentera arbetet hittills i projektet ”Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning”. Projektet är ett samarbete mellan oss, Nationalmuseum och Wikimedia Sverige där vi utforskar Wikidata som vokabulärväxel för kulturarvsdata. Ungefär 30 deltagare från olika kulturarvsinstitutioner deltog.

Vi började med att presentera det arbete som genomförts hos oss på SHM och på Nationalmuseum. Under år ett arbetade vi i huvudsak med personer och nu under år två har vi framför allt matchat platser/geografi. Vi berättade hur vi arbetat med matchningar mot Wikidata i vår två olika samlingsförvaltningssystem, med våra olika förutsättningar och olika datamängder.

Presentation SHM.

Presentation NM.

Därefter visade Albin Larsson exempel på olika visualiseringar som blir möjliga att göra som ett resultat av att vi matchat datamängder till Wikidata.

Avslutningsvis höll Alicia Fagerving (WMSE) en genomgång av hur den typ av data som vi jobbar med i projektet struktureras på Wikidata, och hur vi arbetat med OpenRefine i projektet för att matcha och ladda upp stora datamängder till Wikidata.

Eftersom det inte blev så mycket tid över för praktiskt workshopande i OpenRefine hoppas vi under nästa år, som blir projektet sista år, kunna bjuda in till en helt och hållet praktisk workshop där vi gemensamt laborerar med datamängder i OpenRefine och Wikidata.

Tack till er som deltog i seminariet!