20% av auktoritetsposterna kopplade till Wikidata

Skrivet av Linnéa Lundin

Tillgängliga och sammanlänkade auktoritetsposter

I början av 2021 hade vi inga tillgängliga auktoritetsposter på Sök i samlingarna, och därför heller inga kopplingar mellan våra auktoritetstermer och resten av världen.

Nu, i början av 2023, har vi alla våra auktoritetsposter tillgängliga med persistenta identifierare på Sök i samlingarna och drygt 26 000 av dessa är också kopplade till hundratals andra institutioner, till flerspråkighet, till enorma mängder strukturerad information, till Wikipedia-artiklar på världens alla språk och till media i bilddatabasen Wikimedia Commons via Wikidata. Dessa 26 000 poster som är länkade till Wikidata utgör visserligen bara 20% av alla auktoritetsposter vi har tillgängliga – men 20% är bra mycket mer än 0, som det var för två år sedan.

FoU-projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning, som är ett samarbete mellan oss, Nationalmuseum och Wikimedia Sverige, är nu inne på sitt tredje och sista år och projektet har medfört att vi kunnat ta dessa stormsteg framåt när det kommer till tillgängliga och sammanlänkade kulturarvsdata.

Koppling från Sök i samlingarna till Wikidata – och tillbaka

Kopplingen till Wikidata ses vid rubriken Externa källor i Sök i samlingarna, på de 20% av auktoritetsposterna som vi hittills kopplat. Självklart går kopplingen också att nå från andra hållet, dvs från Wikidata, där man t ex kan använda Wikidatas SPARQL Query Service för att ta del av all strukturerad information som finns på Wikidata om våra auktoritetsposter. T ex kan man ta fram en lista över alla personer som finns både i vår och i Nationalmuseums databas, personernas Wikipedia-artiklar på svenska samt en bild av respektive person från Wikimedia Commons.

En namnpost i Sök i samlingarna som är kopplad till Wikidata. Wikidata-länken syns vid rubriken Externa källor.

 

En auktoritetspost i Sök i samlingarna är en post som representerar ett unikt koncept i världen (t ex en person, en plats eller en händelse) och som är kopplad till en eller flera föremålsposter. SHM har auktoritetsposter för personer och institutioner, geografiska platser, historiska händelser, taxonomi-termer och övriga termer.