2023-03-22

Avgörande i Högsta domstolen gällande skadeståndskrav

Högsta domstolen meddelade på onsdagen sitt avgörande i målet om hur preskriptionstiden ska beräknas när det gäller skadeståndskrav som Statens historiska museer framställt mot en tidigare anställd vid Kungliga myntkabinettet.

Högsta domstolen skriver i sitt avgörande att de skadeståndskrav som Statens historiska museer har framställt inte är preskriberade. Det innebär att skadeståndskravet kommer att prövas på nytt av hovrätten.

–  Vi välkomnar beskedet. Det är av stor principiell vikt för många myndigheter och andra som hanterar samlingar som är en del av vårt gemensamma kulturarv och kollektiva minne, säger Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet.

Åtalet mot den tidigare anställde väcktes i december 2018 och gällde grovt häleri av ca 200 mynt ur Kungliga myntkabinettets samlingar. Tingsrättsförhandlingar hölls i början av 2020 och domen blev friande med hänvisning till preskriptionstiden. I januari 2022 fastställdes domen av Svea hovrätt. Också hovrätten ogillade både åtalet för grovt häleri och Statens historiska museers skadeståndstalan med hänvisning till preskription.

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd i frågan om skadeståndskrav och kom med sitt avgörande i mars 2023. Högsta domstolen skriver i sitt avgörande att de skadeståndskrav som Statens historiska museer har framställt inte är preskriberade. Avgörandet innebär att Statens historiska museers skadeståndskrav nu kommer att prövas på nytt av hovrätten.

Presskontakt Åsa Hallemar

Mejl: asa.hallemar@shm.se
Telefon: 08 5195 53 07

Om de saknade föremålen på museets webbplats