2022-10-20

Forum för levande historia överlämnar föremål och berättelser till SMF

Sveriges museum om Förintelsen (SMF) är under uppbyggnad och en viktig del av arbetet handlar om att samla in föremål och berättelser med anknytning till Sverige och Förintelsen. För att lyckas behöver vi hjälp av både engagerade privatpersoner, organisationer och myndigheter.

Forum för Levande historia har sedan 2021 haft ett insamlingsuppdrag åt Sveriges museum om Förintelsen. Uppdraget avslutades med en ceremoni den 18 oktober samtidigt som ett omfattande material lämnades över. Förutom berättelser ingår allt från brev, fotografier och dokument till en resväska och textilier. Det insamlade materialet blir början på museets samling där delar kommer att ingå i den första utställningen som öppnar till sommaren. Insamlingen av föremål och berättelser fortsätter nu i egen regi, inte minst genom en nationell programturné som startar i Malmö den 10 december.

Ta del av hela pressmeddelandet i museets presstjänst

Foto: Johan Landgren, projektledare Forum för levande historia. Katherine Hauptman, museichef Sveriges museum om förintelsen. Petra Mårselius, överintendent på Forum för levande historia. Fotograf: Jens Mohr, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.