2023-01-25

Sveriges museum om Förintelsen besöker Hälsingland

Miljöbild på interneringslägret i Berga Rengsjö 1944

Sveriges museum om Förintelsen besöker just nu platser runt om i Sverige för att fånga upp okända berättelser och lokal historia med koppling till Sverige och Förintelsen. Den 4 februari är det dags för Hälsingland och ett besök på Hälsinglands museum i Hudiksvall.

Under andra världskriget inrättade svenska myndigheter interneringsläger för att hysa människor som ansågs vara en risk för samhället samt olika flyktinggrupper. I Hälsingland fanns det fyra läger, läger som i krigets slutskede tog emot överlevanden från Förintelsen. Detta är en ganska okänd historia och inte många fysiska spår återstår idag. När Sveriges museum om Förintelsen besöker Hälsingland kommer museet att uppmärksamma lägren och efterlyser samtidigt berättelser och föremål med koppling till Förintelsen. Kanske har du en berättelse, ett föremål eller dokument som gör att vi kan lära oss lite mer om Sverige och Förintelsen?

– Vi vill vara hela Sveriges museum om Förintelsen och en viktig del av vårt uppdrag är att belysa fler och olika perspektiv på Förintelsen. Syftet med den här turnén är dels att bredda och utöka vår kunskap och samlingarna, dels att uppmärksamma lokal historia med koppling till Förintelsen, säger Katherine Hauptman, museichef för Sveriges museum om Förintelsen.

Förutom Hälsingland kommer Sveriges museum om Förintelsen under 2023 att besöka Värmland, Jämtland och Östergötland. Vid tillfället finnas personal på plats för att diskutera bidrag till samlingarna samtidigt som det blir ett program i samarbete med Forum för levande historia och olika regionala museer.

– Vi är inte bara intresserade av okända föremål och berättelser, vi är också nyfikna på vad allmänheten förväntar sig av vårt museum. Vad behöver ett svenskt museum lyfta när det kommer till Förintelsen? Hur kan vi bli en resurs för hela landet och för framtida generationer? Det är viktigt att utforska, säger Katherine Hauptman, museichef för Sveriges museum om Förintelsen.

Besöket på Hälsinglands museum den 4 februari

Mellan klockan 12.00 och 16.00 är det öppet hus på Hälsinglands museum. Där kan du prata med personal från Sveriges museum om Förintelsen kring insamling, berättelser och föremål. Klockan 16.00 – 17.30 blir det program på temat ”Interneringsläger i Hälsingland”. Medverkar där gör Marcel Rådström från Forum för levande historia, Elin Thomasson från Hälsinglands museum, journalisten Niklas Söderqvist och Daniel Waluszewski, barnbarn till en av de som överlevande från Förintelsen och som kom till ett av lägren i Hälsingland.

Programmet ingår i en turné som är ett samarbete mellan Sveriges museum om Förintelsen, Forum för levande historia, olika regionala museer, Föreningen Förintelsens Överlevande och É Romani Glinda.

Bilden föreställer interneringslägret i Berga Rengsjö 1944. Efter andra världskrigets slut togs även överlevande från Förintelsen emot där. Foto: Rengsjö Hembygdsförening.