2022-11-16

Åsa Marnell ny chef på Historiska museet

Historiska museet får en ny chef. Åsa Marnell är utbildad arkeolog och har tidigare bland annat varit avdelningschef för samlingar och utställningar vid Tekniska museet.
– Jag vill hitta de oväntade mötena som får människor att intressera sig för historia och komma till museet, säger hon.

Åsa Marnell säger att hon ser fram emot tjänsten som är lite ”som att komma hem igen”. Hon har tidigare varit avdelningschef vid Tekniska museet, chef för samlingsenheten vid Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet samt enhetschef för kulturmiljöintegrering på Riksantikvarieämbetet. I bagaget finns förutom en fil. mag. i arkeologi även studier i marinarkeologi. Närmast kommer hon från en tjänst som kanslichef på riksorganisationen för Miljöpartiet de Gröna.

– Det känns fantastiskt spännande att få bli en del av Historiska museet. Jag vill tillsammans med alla kompetenta medarbetare på Historiska säkerställa en hög kvalitet på museets utbud men samtidigt ta nästa steg och utveckla och stärka utbudet inför framtiden så vi kan nå nya grupper och hela landet. Jag tror på dialog, medskapande och det livslånga lärandet, säger Åsa Marnell.

Målet är att nå bredare och att göra historia betydelsefullt för fler, menar hon.

– Det är viktigt att jobba med det kollektiva minnet och utveckla användningen av museets samlingar. Att tillgängliggöra dem via utställningar eller oväntade samarbeten och god pedagogik för både barn och vuxna. Jag vill också jobba för en tillitsfull och kreativ arbetsplats.

Magnus Hagberg, överintendent för Statens historiska museer, där Historiska museet ingår, välkomnar museets nya chef.

– Jag är mycket glad att Historiska får en ny chef som tar vid i arbetet med museets fortsatta utveckling. Åsa Marnell är en erfaren och bra ledare med stort engagemang för arkeologi, historia och samtidens samhällsfrågor. Hennes erfarenhet från olika museer och verksamhetsområden gör att hon också har en bredd som kommer bidra till såväl museets som myndighetens utveckling, säger Magnus Hagberg

Åsa Marnell ser även utmaningar, särskilt nu när fri entré för vuxna besökare på statliga museer avskaffas, och menar att Historiska museet har en viktig roll att fylla i samhället.

– Museet har en stor potential att bidra till en demokratisk samhällsutveckling och genom att använda museernas höga förtroende hos människor kan vi bidra till att skapa engagemang hos våra besökare för till exempel klimatkrisen. Vår verksamhet gör verkligheten mer begriplig i och med att vi kan spegla historien i samtiden, särskilt med arkeologin som utgångspunkt, säger Åsa Marnell och tillägger:

– I en tid där det händer mycket i vår omvärld och många unga är oroliga för sin framtid kan vi vara en del av att skapa förståelse för var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Det är ändå något magiskt att komma in på museet och se alla föremål.

Åsa Marnell tillträder sin tjänst den 16 december. Fram tills dess är Malin Löfmark tf museichef.

Presskontakt

För mer information och bilder i högre upplösning kontakta pressansvarig Ninna Bengtsson:

Telefon: 010-480 80 76
E-post: ninna.bengtsson@shm.se

Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer.