2020-03-02

Uppehåll med myntbestämningsuppdrag

SHM kommer fram till slutet av 2022 inte att åta sig några nya myntbestämningsuppdrag från externa uppdragsgivare. Beslutet grundar sig på hög arbetsbelastning i och med flytten och arbetet med Kungl. Myntkabinettet nya basutställning som öppnar 2022.

Myntbestämningar är en viktig del av verksamheten som breddar kunskapen om nya myntfynd i Sverige. Därför önskar SHM att återuppta arbetet med myntbestämningar 2023 när de nya utställningsprojekten är färdiga.