2023-02-27

Uppehåll med myntbestämningsuppdrag

Statens historiska museer kommer fram till slutet av 2024 inte att åta sig några nya myntbestämningsuppdrag från externa uppdragsgivare. Beslutet grundar sig på hög arbetsbelastning i och med flytten och arbetet med Kungl. Myntkabinettet nya basutställning som öppnar 2024.