2022-01-20

Katherine Hauptman blir chef för Sveriges museum om Förintelsen

Katherine Hauptman utses till chef för Sveriges museum om Förintelsen. I uppdraget ingår att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. De första aktiviteterna blir digitala och kommer lanseras redan i juni.

– Museichefen har en mycket viktig roll i etablering av det nya museet. Med Katherine Hauptman får museet en gedigen och utvecklingsorienterad ledare med stor erfarenhet av att arbeta med frågor om Förintelsens historia, säger Magnus Hagberg, överintendent för Statens historiska museer.

En viktig utgångspunkt för det nya museet är överlevande från Förintelsen med anknytning till Sverige och deras livsberättelser, liksom deras efterlevandes erfarenheter. Museet ska även diskutera Förintelsens betydelse i dag och påverkan på samhället. Målsättningen är att bli en kunskapsnod för hela landet och verka i ett internationellt sammanhang. Museet kommer inledningsvis att satsa på digitala erbjudanden till sommaren och uppbyggandet av museiverksamheten kommer pågå under flera år. Det fysiska museet ska ligga i Stockholm, men var är ännu inte bestämt.

– Sveriges museum om Förintelsen har en unik möjlighet att belysa historiska sammanhang kring Förintelsen, uppmärksamma de överlevandes erfarenheter och involvera många människor runt om i landet och internationellt. Det här museet kan bidra till hur människor möter varandra, öka förståelsen för olikheter och slå vakt om människovärdet, säger Katherine Hauptman, tillträdande chef för Sveriges museum om Förintelsen.

Katherine Hauptman har sedan 2018 varit chef för Historiska museet i Stockholm. Där har hon lett arbetet med utställningen Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen och andra samverkansprojekt för att bredda engagemanget i Förintelsen. Hon har doktorerat i arkeologi och har en gedigen kunskap inom Statens historiska museers samlings- och forskningsområden. Katherine Hauptman har också deltagit i statliga utredningar och regeringsuppdrag, samt haft internationella förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande för Svenska ICOM (International Council of Museums).

– Jag har stort förtroende för att Katherine Hauptman kommer att leda museet i samarbete och dialog med olika viktiga intressenter. Goda kontakter och samskapande är avgörande i uppbyggnaden av detta mycket angelägna museum, säger Magnus Hagberg, överintendent för Statens historiska museer.

Katherine Hauptman tillträder den nya tjänsten den 1 februari.

För ytterligare information, kontakta: Ulrika Mannberg, pressansvarig Statens historiska museer:
Telefon: 08-519 557 31
E-post: ulrika.mannberg@shm.se

Fotograf pressbild: Jens Mohr, Statens historiska museer.