2021-06-21

Förslag till inrättande av Sveriges museum om Förintelsen

Den 18 mars 2021 gav regeringen i uppdrag åt Statens historiska museer att utreda förutsättningarna att inrätta Sveriges museum om Förintelsen inom myndigheten. 18 juni 2021 lämnade SHM in uppdragsrapporten till Kulturdepartementet.

Ladda ner rapport

Uppdragsrapport – Sveriges museum om Förintelsen.pfd