2021-11-04

SHM söker museichef till Sveriges museum om Förintelsen

Statens historiska museer har i uppgift att inrätta Sveriges museum om Förintelsen. Nu söker myndigheten en museichef till det nya museet.

Sveriges museum om Förintelsen kommer att ha till uppgift att bevara och föra vidare minnet av samt fördjupa kunskaperna om Förintelsen. En utgångspunkt är överlevande från Förintelsen med anknytning till Sverige och deras livsberättelser, liksom deras efterlevandes erfarenheter. Därtill ska museet diskutera Förintelsens betydelse i dag och påverkan på samhället. Målsättningen är att museet ska vara en kunskapsnod för hela landet samt verka i ett internationellt sammanhang.

En första publik verksamhet inleds under 2022, men uppbygganden av museiverksamheten kommer pågå under flera år.

Läs mer om tjänsten