En blogg om arbetet med samlingarna på Statens historiska museer. Här skriver vi om hur föremålen förvaltas, förebyggande konservering och konservatorernas arbete. Arbete inför utställningar, låneverksamhet, besiktningar och ibland också fördjupande texter om föremål samt den forskning som sker vid myndigheten. Helt enkelt vår vardag på samlingsavdelningen.