2023 september

Samlingarna vid SHM

2023-09-29

Ett utomordentligt selbågsbeslag från vikingatiden

När postprocessualisterna funderade kring ”Djuriska människor och mänskliga djur” i sammanhang med den nyligen stängda utställningen Forntider II på Historiska museet så missade de att man hade ett väldigt unikt fynd till hands som i utställningen lapidarisk betecknades som ”björnhuvud av förgylld brons”. Det tidigare oidentifierade föremålet handlar i själva verket om en del av ...

2023-09-21

Wanda Lanzer hjälpte befriade koncentrationslägerfångar

I samband med inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen påbörjades insamlingen av spår av Förintelsen i Sverige. En av de donationer som inkommit museet är ett rikt arkiv efter tjänstemannen, arkivarien, reportern och kuratorn Wanda Lanzer. Personarkivet består främst av handlingar med koppling till Lanzers tid vid Beredskapssjukhuset i Sigtuna där hon under 1945 arbetade ...

2023-09-14

Ett medeltida nålhus

Under 2023 har myndigheten fått extra resurser för att kunna digitalisera äldre arkeologiska material. Under arbetets gång har flera intressanta upptäckter gjorts. Min roll i projektet är att bland annat gå igenom ett stort medeltida lädermaterial från kvarteret Rådhuset i Uppsala som grävdes redan 1975. Uppsala är speciellt eftersom där har organiskt material bevarats väldigt ...

2023-09-04

Ovanliga fynd bland medeltida guldbroderier

I Historiska museets samlingar finns många fantastiskt fina medeltida figurbroderier. De är ofta otroligt hantverksskickligt utförda arbeten i silke- och guldtråd. Det kan därför te sig lite knasigt att inte skriva om den tjusiga framsidan utan fokusera på den stökiga baksidan av broderiet, den som utföraren aldrig hade för avsikt att visa. Det här inlägget ...

2023-09-01

Unionens kungliga flagga

Denna norska kungliga flagga hissades för sista gången 1905 – samma år som den norsk-svenska unionen upplöstes. I grunden är det en tretungad örlogsflagga men med det kungliga målade vapnet i centrum blir det en kunglig flagga. Den mäter 3,65×2,28 meter och är sydd av ylletyg. Sedan unionen skapades hade det förts diskussioner om hur ...

2023-09-01

Ett begravningsgarnityr för en riddare

Ett av de mest spännande föremålen som finns i den kyrkliga samlingen är också ett väldigt ovanligt föremål: en del av begravningsgarnityret från en riddargrav! Dödsförberedelser var viktigt under medeltiden. I förberedelserna ingick förutom att leva väl och vara botfärdig även att ha skrivit sitt testamente och att ha biktat sig. Minnet av den döde ...

2023-09-01

Välkommen till Samlingsbloggen

På Statens historiska museers avdelning Samlingar och Forskning arbetar i skrivande stund drygt 60 personer med de sju olika museisamlingar som myndigheten förvaltar. Vi som jobbar här är bland annat antikvarier, intendenter, forskare, konservatorer, museiassistenter och arkivarier. Vi har många olika och roliga arbetsuppgifter, bland annat utställningsproduktion, utlån av föremål till andra museer, konservering, kunskapsuppbyggnad, ...