Föremål i samlingarna

2023-11-24

En dolk från Delsbo

Många av oss har särskilda känslor för vår hembygd och dess historia. När vi på Enheten för den arkeologiska samlingen får besök från allmänheten så rör det sig ofta om just människor som gärna vill se föremål som hittats på en plats de själva har en stark anknytning till. Ett sådant besök förärades vi i ...

2023-11-17

Att konservera ett medeltida skrin

Arbetet pågår för fullt med skapandet av en ny basutställning för Ekonomiska museet i Stockholm. I processen ska föremål väljas ut, undersökas och vårdas för att sedan visas i museet. Ett medeltida skrin som kommer att ingå i basutställningen passerade nyligen metallkonservatorns ateljé, och det visar sig ha ett rikt inre liv, med mer att ...

2023-11-10

Buttonless buttons

Buttonless buttons: the treatment of fabric-covered buttons in an 18th-century theatre costume Recently, I had the chance to join SHM as a textile conservation intern. During my internship, I worked with, among others, costumes that will be displayed later this year in an exhibition on 18th-century theatre costumes at Livrustkammaren. A demi-character dance costume, worn ...

2023-11-03

Memento mori

I våra samlingar har vi en mängd föremål som kan kopplas till döden. Både kvarlevor i form av skelett, olika rituella föremål, svepningsnålar och gravstenar med mera. På flera föremål finns också avbildningar av döden i symbolisk form. Under medeltiden skildrades döden ofta som ett förtorkat lik med öppen mage, en mumie. Under renässansen och ...

2023-10-20

I dödens käftar

Så beskriver Edwarda Kaminska sina upplevelser från koncentrationslägren Auschwitz och Ravensbrük  efter att blivit tvingade att lämna sin familj och barn för att hon var judinna. I Sveriges museum om Förintelsens samlingar finns både egna nedskrivna berättelser, interjuver och föremål som berättar, vittnar och beskriver folkmorden som skedde under andra världskriget eller perioden som vi ...

2023-10-13

Digitalisering av romerska mynt

Denar, sestertius, as, dupondius, aureus, antoninian, quinar, follis, aes, fraktion, argenteus, en hel drös med kejsare mellan Nero till Romulus Augustulus (den sista romerska kejsaren) och en bit in på de bysantinska kejsarna, men även en del kejsarinnor och andra familjemedlemmar. Det är vad som finns tillgängligt nu via sök i samlingar efter ungefär ett ...

2023-10-06

Hoplödda mynt i Skeppet, Norrköping

Accessionssatsningen är myndighetens initiativ att utöka antalet avslutade accessioner under 2023. Detta leder till ett högre antal registrerade och digitaliserade föremål för samlingarna på Historiska museet och Ekonomiska museet – Kungliga Myntkabinettet. Mitt arbete är att registrera och digitalisera fyndmynt till från arkeologiska undersökningar. Ibland förekommer ett och annat mynt som sticker ut från mängden. ...

2023-09-29

Ett utomordentligt selbågsbeslag från vikingatiden

När postprocessualisterna funderade kring ”Djuriska människor och mänskliga djur” i sammanhang med den nyligen stängda utställningen Forntider II på Historiska museet så missade de att man hade ett väldigt unikt fynd till hands som i utställningen lapidarisk betecknades som ”björnhuvud av förgylld brons”. Det tidigare oidentifierade föremålet handlar i själva verket om en del av ...

2023-09-21

Wanda Lanzer hjälpte befriade koncentrationslägerfångar

I samband med inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen påbörjades insamlingen av spår av Förintelsen i Sverige. En av de donationer som inkommit museet är ett rikt arkiv efter tjänstemannen, arkivarien, reportern och kuratorn Wanda Lanzer. Personarkivet består främst av handlingar med koppling till Lanzers tid vid Beredskapssjukhuset i Sigtuna där hon under 1945 arbetade ...

2023-09-14

Ett medeltida nålhus

Under 2023 har myndigheten fått extra resurser för att kunna digitalisera äldre arkeologiska material. Under arbetets gång har flera intressanta upptäckter gjorts. Min roll i projektet är att bland annat gå igenom ett stort medeltida lädermaterial från kvarteret Rådhuset i Uppsala som grävdes redan 1975. Uppsala är speciellt eftersom där har organiskt material bevarats väldigt ...