Föremål i samlingarna

2024-05-16

Fyndinlämnings- processen

Här kommer del 2 i den rafflande berättelsen om hur föremålen från de arkeologiska undersökningar som utförts i landet och fyndöverförts till SHM införlivas i samlingarna. Som det beskrevs i det första blogginlägget om detta ämne Hur hamnar föremålen i Historiska museets samlingar? | SHM så lyder alla arkeologiska undersökningar under KML-lagen. Detta innebär att ...

2024-05-10

En brasklapp om ”Braskens ring”

Många museiföremål har genom åren fått nya sammanhang som de aldrig har ingått i eller kommit att förknippas med personer som aldrig ägt dem. Oftast är det viljan att knyta föremål till kända personer för att skapa ett varaktigt minne som ligger bakom detta. Föremålen blir på detta sätt ett slags profana reliker. Goda exempel ...

2024-05-03

Nytt i Skoklosters slotts samlingar

Slottets samlingar har nu utökats med två föremål: ett nattvaktsur och en bordsringklocka. Båda föremålen har tidigare funnits i slottet. Så var det fram till dess att rustmästare Emil Nyman någon gång under första hälften av 1900-talet fick dem som gåva av slottsherrskapet. Föremålen har sedan gått i arv inom rustmästarens familj. Nu har släktingar ...

2024-04-26

”På vår balkong såg vi soldater marschera och sjunga”

Nu är det min tur att skriva min historia så börjar Ruth Jûttner sin självbiografiska berättelse som hon skriver ned vid 80 år ålder. Tiden innan 1939 och vad som hände med familjen och släkten har Ruth inte pratat så mycket om. Den här berättelsen med dokument och fotografier finns i Sveriges museum om Förintelsens ...

2024-04-19

Livet och döden i Dalsby, Dalarna

Mellan järnvägsspåret och riksväg 70 i Säter finns ett minnesmärke: ”Åt minne av Dalsby kapell restes denna vård 1936”. Här stod en gång ett träkapell med tillhörande kyrkogård, där invånarna i byarna Dalsby och Bispberg firade gudstjänst och begravde sina anhöriga. Kapellet revs 1667 efter att en ny och större kyrka byggts i Säter. 1973 ...

2024-04-05

Hur hamnar föremålen i Historiska museets samlingar?

Historiska museet har stora arkeologiska samlingar. Vi brukar räkna med över 10 miljoner föremål, alltifrån stora runstenar till små spikar och nitar, men hur har föremålen hamnat här och vilken väg har de tagit? Vägen hit kan förstås se lite olika ut. Föremålen kan ha skänkts, lösts in eller köpts in till museet, men idag ...

2024-03-28

En stark kristusbild med kontinentala förebilder

Skildringen av Jesus hängande på ett kors har rötter åtminstone tillbaka till 400-talets Rom. I kyrkan Santa Sabina i nämnda stad finns en relief på en trädörr från 400-talets första hälft som visar den korsfäste omgiven av de två rövarna. Så här inför påsken så passar det bra att presentera några av våra många krucifix ...

2024-03-22

Baksidans betydelse

När man ska definiera och datera ett föremål är oftast baksidans utseende minst lika viktig som framsidan. Om man dessutom ska förstå hur ett föremål har tillverkats är baksidan, eller insidan, ännu viktigare. Det är där man kan se eventuella spår efter framställningsprocessen eller andra oväntade drag. Som ett led i samlingsförvaltningen gör vi fortlöpande ...

2024-03-15

Sista brevet från Berlin

”Mitt älskade barn! Vi hoppas att du har fått vårt brev av den 19 januari. Vi meddelar dig nu att vi reser bort härifrån och att du inte kommer att höra från oss på ett tag. Men oroa dig inte, vi kommer att vara tillsammans igen. Vi ber dig att följa Manfred och er moster, ...

2024-03-08

The gauze sleeves in an 18th-century theatre costume

The treatment of fragmented gauze sleeves in an 18th-century theatre costume During my five-month internship at SHM, I worked on an 18th-century demi-character dance costume for the exhibition “Teaterkungen” at Livrustkammaren. Multiple aspects of the costume needed treatment. If you would like to know more about the treatment of the row of buttons on the ...