samlingsförvaltning

2024-05-16

Fyndinlämnings- processen

Här kommer del 2 i den rafflande berättelsen om hur föremålen från de arkeologiska undersökningar som utförts i landet och fyndöverförts till SHM införlivas i samlingarna. Som det beskrevs i det första blogginlägget om detta ämne Hur hamnar föremålen i Historiska museets samlingar? | SHM så lyder alla arkeologiska undersökningar under KML-lagen. Detta innebär att ...

2024-04-19

Livet och döden i Dalsby, Dalarna

Mellan järnvägsspåret och riksväg 70 i Säter finns ett minnesmärke: ”Åt minne av Dalsby kapell restes denna vård 1936”. Här stod en gång ett träkapell med tillhörande kyrkogård, där invånarna i byarna Dalsby och Bispberg firade gudstjänst och begravde sina anhöriga. Kapellet revs 1667 efter att en ny och större kyrka byggts i Säter. 1973 ...

2024-04-05

Hur hamnar föremålen i Historiska museets samlingar?

Historiska museet har stora arkeologiska samlingar. Vi brukar räkna med över 10 miljoner föremål, alltifrån stora runstenar till små spikar och nitar, men hur har föremålen hamnat här och vilken väg har de tagit? Vägen hit kan förstås se lite olika ut. Föremålen kan ha skänkts, lösts in eller köpts in till museet, men idag ...

2024-02-23

Föremålen berättar

Museisamlingen vid Sveriges museum om Förintelsen växer snabbt. Många är de minnen, berättelser och föremål som kan berätta om Sveriges relation till Förintelsen, och samlingen hade inte kunnat byggas upp utan hjälp från alla de människor som vill dela med sig. För varje person som vill skänka ett föremål eller berätta en berättelse, gör museets ...

2024-02-12

När det moderna blir gammalt

På museer är det mesta gammalt, ibland väldigt gammalt, och det är nog en del av poängen med att besöka ett museum att få möta något som en annan människa höll i sin hand för hundra eller tusentals år sedan. Trä, läder, ben, horn och metall ur historien reser med oss in i framtiden. Men ...

2024-01-26

Ett delfinmynt från Olbia

Man brukar generellt ha en bild av hur ett mynt ska se ut. De kan ha varierande storlek, varierande vikt och vara tillverkade i varierande material. Oftast är de runda, möjligtvis med ett hål i mitten. Kanske kan man sträcka sig till en fyrkantig form. Men innan den vedertagna myntformen så kunde vissa vara aningen ...

2024-01-19

Att uppdatera en basutställning

År 2010 invigdes utställningen Sveriges historia på Historiska museet (bild 1). Efter sina dryga tio år hade utställningen, förutom damm och annan smuts, samlat på sig en del förbättringspotential. Via museets förvaltningsgrupp formulerades därför ett projekt för att omhänderta en rad olika insatser för att uppdatera utställningen, med syfte att ge den lite nytt liv. ...

2024-01-05

Kung Gustavs hjälm på resa

En stor del av arbetet vid samlingsavdelning handlar om att förbereda utlån av föremål till olika utställningar. Detta är ett sätt att tillgängliggöra myndighetens samlingar på såväl regional, nationell som internationell nivå. Beroende av vilken del av samlingen man arbetar med kan antalet lån, antalet föremål och deras komplexitet variera. Man kan däremot sluta sig ...

2023-12-29

Låneverksamheten gör samlingarna tillgängliga för fler

Det är inte bara på våra sju museer i Stockholm med omnejd som myndighetens samlingar visas, utan våra föremål kan ses i hela Sverige och även på några platser utomlands. Vår myndighet Statens historiska museer bedriver nämligen en omfattande låneverksamhet och i dagsläget är fler än 20 000 föremål ur samlingarna utlånade. Bland låntagarna finns bland ...

2023-12-15

Tio mynt och två byggnader

Från Sverige till antikens Rom – Tio mynt och två byggnader Kungliga Myntkabinettets samlingar består av ungefär 650 000 föremål. Här finns en mängd med information att hämta. Tio av dessa föremål, tio mynt som är myntade under den romerska kejsaren Maxentius, är vad vi ska rikta in oss på. Kejsare Maxentius regerade mellan åren ...