Sök i samlingarnas utveckling

Skrivet av Linnéa Lundin

Tänk att vi äntligen officiellt lanserat vårt nya Sök i samlingarna. Jag är så glad och stolt över arbetet vi lagt ner för att bygga en såhär stabil grund för våra digitala samlingar. Nu kan vi börja med det roliga – nya funktioner, nya dataset, bättre användarupplevelse och design.

I det här inlägget tänkte jag steg för steg gå igenom den tekniska utvecklingen av vårt nya Sök i samlingarna. Vi har redan under arbetets gång uppdaterat kring de olika utvecklingssteg vi tagit, men detta blir en sammanställning. Börja gärna med att läsa följande inlägg:

Bakgrunden och vilka förutsättningar vi hade för utvecklingen av ett nytt Sök i samlingarna:
Nya digitala samlingar för Statens historiska museer.

När vi publicerade nya objektssidor med persistenta URI:er för alla digitala objekt:
Stort delmål för nytt samlingssök.

När vi lanserade det första, enkla fritextsöket för att nå objektssidorna:
Samlingarna är sökbara!

När vi uppdaterade back-end för att förbättra användbarhet, sökbarhet och säkerhet:
Mellanlagri­ng, filter och utökade sökmöjlighe­ter.

När vi närmade oss lansering och uppdaterade vår datahämtningsmetod från API till OAI:
Uppdatering av nya Sök i samlingarna närmar sig.

Här om dagen, när vi lanserade filtersök på föremål och media till allmänheten:
Nya Sök i samlingarna lanserat.

Förutsättningarna

Lornjett, 1840-tal, Hallwylska museet. CC BY Helena Bonnevier.

När vi fick i uppdrag att utveckla ett nytt Sök i samlingarna fick vi egentligen i uppdrag att skapa ett gäng olika glasögon. Vi ska skapa glasögon i ett antal olika styrkor, i ett antal olika färger och former. Målet är att skapa glasögon som kan passa majoriteten av våra användare. Men alla olika glasögon som vi skapar kommer att titta på samma sak – vårt samlingsförvaltningssystem (databas) där all information om samlingarna registreras och lagras. Hur information registreras, benämns och förvaltas i databasen är inte Sök i samlingarna-projektets fråga. Vårt mål är helt enkelt att tillgodose alla våra potentiella användares olika synfel med ett gäng olika glasögon, så att alla som vill ska kunna ta del av informationen som finns i databasen.

För att sex museisamlingar i en gemensam databas ska komma till sin rätt på internet kommer det inte räcka med ett, två eller ens tre par glasögon. Därför är Sök i samlingarna byggt så att vi ständigt kan vidareutveckla gränssnittet med nya funktioner, nya mer eller mindre avancerade sökingångar och nya filtreringar. Den första version som nu lanserats motsvarar några glasögon. Men vi har fortfarande många fler glasögon att tillverka.

Utvecklingen steg för steg

Lornjett, 1920-tal, Hallwylska museet. CC BY Helena Bonnevier.

Första steget var att upprätta en koppling mellan databasen och de glasögon som vi ville skapa – en koppling mellan databasen och det nya gränssnittets server. Därefter följde ett stort arbete med att konfigurera det API som är ”öppningen” in i databasen. I konfigurationen satte vi alla de fält som vi ville att glasögonen skulle kunna titta på.

Vi implementerade ett nytt system för persistenta identifierare i databasen och dessa baserade vi sedan de nya digitala objektens URI:er på. Varje dataobjekt i databasen skulle få en motsvarande objektssida på nätet med sitt eget digitala personnummer och persistenta adress på nätet – URI:n.

I dagsläget har vi skapat objektssidor i Sök i samlingarna för följande dataset i databasen: Föremål, Media, Personer och institutioner, Geografi, Fältinsamling – Undersökning, Arkeologisk kontext och Förvärv. I den nu precis lanserade versionen finns möjlighet att söka på Föremål (filtersök) och Media (fritextsök). Med den nuvarande versionen anser vi att vi har ersatt en av våra gamla söktjänster, eMuseumPlus.

Det återstår väldigt mycket utvecklingsarbete och några av de närmst förestående funktionerna i utvecklingsplanen är att lansera en PDF-viewer som gör att vi kan visa allt vårt digitaliserade arkivmaterial, ett fritextsök för datasetet Förvärv (i väntan på filtersök), addera filtret Kategori i filtersöket för Föremål, addera etiketter på varje objektssida som talar om vilken typ av dataobjekt som användaren ser, skapa objektssidor för de kvarvarande dataseten (Thesaurus, Taxonomi och Historiska händelser), utöka antalet fält som visas på föremålssidorna och att göra de arkeologiska dataseten sökbara och på sikt ersätta även Historiska museets gamla söktjänst.

Relaterat utvecklingsarbete

Bilglasögon, Hallwylska museet, CC BY Helena Bonnevier.

Utvecklingen av Sök i samlingarna som jag beskrivit översiktligt ovan står i nära relation med flera andra viktiga utvecklingsarbeten som ökar användbarheten till våra digitala resurser.

Till exempel har vi nyligen implementerat ett nytt DAM-system där vår media lagras och förvaltas. Nu ska vi utveckla en integration mellan DAM-systemet och databasen och därmed också med Sök i samlingarna. Det kommer för Sök i samlingarna innebära en bättre och smidigare bildnedladdningsfunktion.

Vi arbetar också parallellt med nya leveranser av data till K-Samsök. Vilket kommer innebära en bra komplettering till Sök i samlingarna, där vi kan erbjuda öppen tillgång till informationen i maskinläsbart format.

Vi arbetar också med att utöka användbarheten och interoperabiliteten till vår digitala föremålsinformation genom att matcha dataset som finns i Sök i samlingarna till Wikidata.

Allt detta arbete blir ett nät av förbättrad digital tillgänglighet till samlingarna som vi förvaltar. Vi har kommit otroligt långt sedan implementeringen av den nya myndighetsgemensamma databasen som innebar en noll-nivå för vår digitala tillgänglighet. Vi har långt kvar men nu när grunden är lagd har jag känslan av att vi mest har nedförsbacke härifrån.

Frågor?

Har du frågor om Sök i samlingarna? Kontakta: digitalcollections(at)shm.se.

Har du frågor om myndighetsbeslut? Kontakta: registrator(at)shm.se

Har du frågor om samlingsförvaltningen på myndigheten? Kontakta avdelningen för Samlingar och forskning.