Nya Sök i samlingarna lanserat

Skrivet av Linnéa Lundin

2018 flyttade alla sex museisamlingar som ingår i Statens historiska museer in i samma databas. Sedan dess har museernas gamla söktjänster på nätet varit tillgängliga för allmänheten i väntan på utvecklingen av den nya databasens sökgränssnitt.Bildmontage. Bakgrund hyllor i föremålsmagasin. Förgrund inklippta bilder av föremål ur samlingarna. Mynt, fotografier, målningar, pilspets, yxa, träskulptur.

Nu öppnar den första versionen av nya Sök i samlingarna för allmänheten. I den nya databasen söker du i samlingarna på Ekonomiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum. Samlingarna från vårt allra nyaste museum, Sveriges museum om förintelsen, kommer också vara sökbara allteftersom de förvärvas och registreras. I Sök i samlingarna kan du hitta bland annat måleri, mynt, medaljer, vapen, möbler, dräkter, räkenskaper, brev, äldre kyrklig konst och Sveriges största samling av arkeologiskt material.

All information i databasen är fri att använda och all media är licensierad med öppna Creative Commons-licenser, vilket innebär att vem som helst kan ladda ner och vidareanvända bilder av museernas föremål och miljöer.

Tekniska förbättringar

Nya Sök i samlingarna innehåller flera tekniska lösningar som förbättrar den digitala tillgängligheten till samlingarna som förvaltas av Statens historiska museer. Varje föremålspost i databasen har en beständig identifierare som baseras på globalt unika ID:n. Länkar som leder till föremålsposterna i de gamla söktjänsterna kommer tas om hand och pekas om när de gamla tjänsterna stängs.

Nya Sök i samlingarna bygger på sökplattformen Solr, vilket möjliggör ett modernt och intuitivt sökbeteende hos användaren och ger snabba sökningar. Det nya gränssnittet erbjuder flera olika filterfunktioner som i kombination med ett kraftfullt fritextsök ger den ovana användaren enkla vägar in i de digitala samlingarna, utan att ge avkall på de avancerade sökmöjligheter som en van användare vill ha.

Digital tillgänglighet till samlingarna

Nya Sök i samlingarna är grunden för digitala tillgänglighet till samlingarna på Statens historiska museer. Det är den trygga hemvisten för de digitala samlingarna och källan att hänvisa till. Nu när denna grund är på plats arbetar vi vidare med att sprida samlingsinformation, kunskap och media ur Sök i samlingarna till externa söktjänster, databaser och plattformar för fritt tillgängliga kulturarvsdata. Genom att finnas på fler plattformar än bara vår egna gör vi det lättare för användare att hitta materialet och utforska det i ett större sammanhang av annan information.

Vidare utveckling

I dagsläget går det att söka efter föremål och media i Sök i samlingarna. Det återstår flera andra objektstyper och dataset att kunna söka i, till exempel arkeologiska kontexter, förvärv, personer, platser och händelser. Nya dataset, sökfilter, träfflistor och funktioner som förbättrar gränssnittet kommer adderas löpande. Besök Sök i samlingarna ofta för att ta del av de nya funktionerna, och håll koll här i bloggen där vi löpande skriver om utvecklingsarbetet.

De gamla söktjänsterna

Museernas äldre söktjänster har inte uppdaterats sedan 2018 och informationen kan därför vara inaktuell. eMuseumPlus som är Livrustkammarens, Hallwylska museets och Skoklosters slotts gamla söktjänst, kommer att stängas innan årsskiftet. Historiska museets gamla söktjänst, Sök i samlingarna, kommer fortsätta vara tillgänglig på nätet tills all arkeologisk information är sökbar i nya Sök i samlingarna.

Besök nya Sök i samlingarna.

 

Läs pressmeddelandet.