Nya digitala samlingar för Statens historiska museer 

Skrivet av Linnéa Lundin

Bild av himmelsglob från 1600-talet.

Nu flyttar vi in i 2020-talet med en ny, förbättrad onlinetjänst för samlingssök.

Statens historiska museer förvaltar en enorm mängd historiska föremål. I samlingarna samsas några av världens äldsta kungliga dräkter, världskända målningar, fantastiska boksamlingar och arkiv med enorma mängder arkeologiska skatter och fynd som kan berätta för oss om svunna tider.  Allt vi vet och allt som forskas fram om dessa föremål registreras i myndighetens samlingsförvaltningssystem – vår databas. Databasen är således en enorm källa till kunskap om alla dessa föremål vi förvaltar. Utan informationen i databasen, utan kunskapen och historien kring föremålen – vad skulle de vara då? 

De gamla systemen för samlingsförvaltning

2018 lämnade vi våra flertalet ålderdomliga och utdaterade system och flyttade in all samlingsinformation i ett nytt och modernt system för att framtidssäkra denna viktiga kunskap om samlingarna. Allt som tillkommit till samlingarna sedan dess – såväl ny information om befintliga föremål som registrering av helt nya förvärv till samlingen – har förts in i vårt nya system.  

Till våra tidigare äldre samlingsförvaltningssystem hörde två onlinetjänster där intresserad allmänhet, forskare och kolleger kunde ta del av den förmålsinformation som fanns i våra gamla system. Liksom de gamla interna systemen är dessa ålderdomliga och svåra att uppdatera och framtidssäkra då de förlitar sig på IT- och servermiljöer som inte stöds längre. Dessa gamla onlinetjänster ligger ändå kvar som ”tidskapslar” från 2018, i väntan på att vi utvecklat en ny onlinetjänst kopplat till vårt nya samlingsförvaltningssystem. När den nya onlinetjänsten är på plats kan man som utomstående åter igen ta del av uppdaterad information om våra samlingar. Tills vi har en fullgod ersättning för nuvarande, gamla tjänster kommer dessa få ligga kvar med informationen så som den såg ut 2018.  

Dags för modernisering

Under de senaste två åren har vi på SHM arbetat med att ta vår digitala närvaro externt och vårt digitala arbetssätt internt ett stort kliv fram till 2020-talet. Vi har tagit ett helhetsgrepp kring våra många digitala system som tillåtits att åldras utan att uppdateras och framtidssäkras.  

Som en del i detta har vi också arbetat fram en utförlig plan för hur vi vill arbeta med våra digitala samlingar framöver. Det första steget är såklart att våra användare ska få tillgång till den uppdaterade information om samlingarna som nu finns i vår nya samlingsdatabas och som kontinuerligt uppdateras. För att detta ska bli möjligt utvecklar vi, med hjälp av en av Sveriges bästa digitalbyråer, en ny onlinetjänst för att söka i våra samlingar. Den nya onlinetjänsten ska ge fri och öppen tillgång till all information, all data och all media som finns kring våra samlingar. Tjänsten ska erbjuda olika ingångar för de olika typer av användare som vi har och uppfylla de vitt skilda behov som forskare, allmänhet och andra specialintresserade kan ha. Eftersom den nya tjänsten bygger på det nya samlingsförvaltningssystemets API är möjligheterna att hämta ut information på olika sätt näst intill oändliga för oss, och vi hoppas kunna erbjuda ett modernt gränssnitt för samlingar online i klass med de allra största museerna internationellt.  

Först en stabil grund

Detta är såklart en process i många steg, och ingenting som kan göras i en handvändning, därför börjar vi med att fokusera på en riktigt stabil grund som gör att vi kan framtidssäkra allmänhetens digitala tillgång till våra samlingar. Som ett led i detta har vi jobbat med, för oss, helt nya sätt att skapa persistens kring de digitala representationerna av samlingen, dess föremål, bilder och information. I vårt nya samlingsförvaltningssystem har vi implementerat funktioner för GUID/UUID för att på detta sätt göra det enklare för oss att upprätthålla persistens kring våra digitala samlingar överallt dit de sprids på andra plattformar på webben, och för en lång framtid framöver.  

Det första steget därefter, som vi beräknar kunna lansera nu i höst, är att med grund i dessa persistenta identifierare skapa nya källsidor på webben för varje objekt i vår databas. Då får vi, för första gången sedan vi bytte system, ut uppdaterad information om våra samlingar på nätet! Dessa enkla källsidor/objektssidor är såklart ingen färdig och fullständig onlinetjänst, därför kommer våra gamla tjänster ligga kvar, tillgängliga för alla, tills vi har fullgoda ersättningar för dessa.

Samlingarna tillhör alla användare

Ingenting av detta gör vi för vår egen skull, vi gör det för att vi vill att våra användare och besökare ska få bästa möjliga upplevelse av våra digitala samlingar. Vi vill uppfylla alla behov som våra användare har! För det bästa vi vet är när ni använder vår data, vår information och våra bilder och skapar kunskap, forskning och konst eller bara har roligt och upptäcker. Det bästa vi vet är när ni ställer nya frågor, öppnar nya vägar och möjligheter till att använda och närma sig samlingarna. Vi på SHM förvaltar visserligen samlingarna med det är ert – vårt gemensamma kulturarv och vårt uppdrag är att tillgängliggöra och förmedla det så att ni kan använda det på det sätt som ni vill.  

Vad är våra samlingar om de inte används, om ingen tittar, undersöker, frågar, skämtar, lär sig, upptäcker, förfasas? Då är föremålen bara döda saker på hyllor i magasin. Det vi gör är att skapa förutsättningar för dessa föremål att vakna till liv och skapa intresse för historien i samhället.  

Allt detta tror vi att vi kan bidra till genom att utveckla en riktigt bra onlinetjänst för er att upptäcka och använda SHM:s samlingar i.  

Har ni frågor, funderingar eller önskemål tveka inte att höra av er till oss, projektledarna för den nya onlinetjänsten, linnea.lundin@shm.se och eva.vedin@shm.se 

Linnéa Lundin, intendent digital förmedling
Eva Vedin, intendent digital förmedling