Linnéa Lundin

2021-08-24

Lästips och kvantitativa mått för digitalt kulturarv

I dagarna har jag läst Henrik Summanens färska bok ”Kulturarvets digitalisering”. Jag tänkte inte gå in på allt ni kan läsa i den, för jag tycker ni ska läsa den själva. I stället tänkte jag ta upp en enda sak, av alla de värdefulla spaningar och konkreta handlingsplaner som nämns i boken, i det här ...

2021-05-24

Usable Authorities for Data-driven Cultural Heritage Research

In September 2020 we at NHM, toghether with Nationalmuseum and Wikimedia Sweden, applied for part of the research and development grant that is distributed by the National Heritage Board to central museums. The project Usable Authorities for Data-driven Cultural Heritage Research was funded and we started working in February 2021. The project focuses on exploring ...

2021-05-24

Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning

Hösten 2020 ansökte vi på SHM, tillsammans med Nationalmuseum och Wikimedia Sverige, om en del av det forsknings- och utvecklingsanslag som fördelas av Riksantikvarieämbetet till centrala museer. Projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning, som blev beviljat medel, handlar om att utforska Wikidata som vokabulärväxel för kulturarvsinstitutioner. I projektet vill vi titta närmare på vilken nytta sammanlänkad kulturarvsdata ...

2021-05-24

Intermediate storage, filters and extended search options

Just over two months ago, we announced that our collections are finally searchable on the internet again. Since then, we have worked intensively with the promised, improved features. The goal of the next launch and the new functions we are developing right now is that new online collection search will be able to replace both ...

2021-05-21

1500 bigraphical records matched to Wikidata

A small step for humanity, but a big step for the National Historical Museums of Sweden in the work to re-establishing a digitally accessible infrastructure around our collection information! We have now matched our first 1500 biographical records (persons and institutions related to our collections) to corresponding objects in Wikidata. By telling the internet that ...

2021-05-07

1500 personposter matchade mot Wikidata

Ett litet steg för mänskligheten, men ett stort steg för SHM i arbetet med att återupprätta en digitalt tillgänglig infrastruktur kring vår samlingsinformation! Nu har vi matchat våra första 1500 person- och institutionsposter mot motsvarande objekt i Wikidata. Genom att tala om för internet att en specifik post i vårt system, som ha en digital ...

2021-04-22

Mellanlagring, filter och utökade sökmöjligheter

  För drygt två månader sedan gick vi ut med nyheten att våra samlingar äntligen är sökbara på internet igen. Sedan dess har vi arbetat intensivt med de utlovade, förbättrade funktionerna. Målet med nästa lansering och de nya funktioner som vi utvecklar just nu, är att nya Sök i samlingarna ska kunna ersätta båda våra ...

2021-02-12

You can search the collections!

We are now launching the first, simple search function to search the collections at the National Historical Museums! For the first time since the museums moved into the same collection management system in 2018, you can now find updated information and media about the collections. This first, simple search box that we now make available ...

2021-02-12

Samlingarna är sökbara!

Nu öppnar vi den första, enkla sökfunktionen för att söka i samlingarna på Ekonomiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum. För första gången sedan museerna flyttade in i ett gemensamt samlingsförvaltningssystem 2018 kan du nu hitta uppdaterad information och media kring samlingarna på ett och samma ställe online. Såhär fungerar fritextsöket ...

2021-01-13

Stort delmål för nytt samlingssök

Ett stort delmål i arbetet med vårt nya samlingssök är nått. Vi har välkomnat 1 700 000 objektssidor till stora vida webben. Av dessa är cirka 1 288 650 föremål, 310 000 media, 63 400 arkeologiska undersökningar, 43 300 förvärv och 80 000 kontexter. För nästan exakt ett år sedan, i december 2019, hade vi vårt första uppstartsmöte med ...