Ett utomordentligt selbågsbeslag från vikingatiden

Skrivet av Samlingsbloggen

När postprocessualisterna funderade kring ”Djuriska människor och mänskliga djur” i sammanhang med den nyligen stängda utställningen Forntider II på Historiska museet så missade de att man hade ett väldigt unikt fynd till hands som i utställningen lapidarisk betecknades som ”björnhuvud av förgylld brons”.

Ett förgyllt stiliserat björnhuvud med en trubbig nos och runda uppstickande öron.

Björnhuvudet. Foto: Sven Kalmring, SHM.

Det tidigare oidentifierade föremålet handlar i själva verket om en del av en selbåge till hästvagn och är hittills den enda av sitt slag i Sverige. Dess närmaste paralleller stammar från välkända Vikingatida fyndlokaler i Danmark, dvs. från Mammen i norra Jylland, Møllemosegård på Fyn, Søllested på Lolland samt Elstrup på Als. Idag är dessa utställda på Nationalmuseet i Köpenhamn och på Museum Sønderjylland.

En närbild på ett förgyllt selbågsbeslag. Föreställande ett djurhuvud.

Detalj på selbågsbeslaget från Søllested (Inv. no. NM 25581; Foto: Lennart Larsen, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet

U formade selbågar med präglade detaljer i metalldelarna.

Selbåge från Søllested (Inv. no. NM 25581; Foto: Lennart Larsen, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet

Selbåge med stora förgyllda och präglade metalldetaljer

Selbåge från Mammen (Inv. no. NM C1063; Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet

En brun selbåge med två parställda fåglar på toppen.

Selbåge från Møllemosegård Foto: Nationalmuseet

 

En flack selbåge med fåglar som möts på mitten av bågen

Selbåge från Elstrup Foto: Jørgen Andersen, Museum Sønderjylland

På Historiska museet tappade ”björnhuvudet” med föremålsnumret 122906_HST under tiden dessvärre till och med sitt tillhörande förvärv och man var tvungen att märka det med ”Ok[änd] f[ynd]ort u[tan] n[umme]r”. Utan denna alldeles avgörande information är det omöjligt att säga var och under vilka omständigheter detta enastående selbågsbeslag påträffades.

Vit text på en rundad metallklump.

Selbågsbeslag 122906_HST, baksida. Foto: Sven Kalmring, Statens Historiska museer

Lyckligtvis nämnde dock Hjalmar Stolpe i sin rapport över de ”Naturhistoriska och archæologiska undersökningar på Björkö i Mälaren II” år 1872 i jämförande syften att ”Det bör likväl anmärkas, att Statens Hist. Museum förvaras ett sådant hufvud, troligen från Gotland (Inv. N:o 2976), som så fullständigt liknar de danska selkrokshufvudena, att det ej gerna kan hafva haft någon annan användning, men det oaktadt ej är mer än 4,5 cmtr långt” (sida 37).

Mycket riktigt finns bland uppgifterna kring inventariet SHM 2976 i huvudkatalogen en post bland de påstådda föremål ”Från kristna Medeltiden” som omtalar just en ”ändknapp av förgyld mässing i form av ett djurhuvud”. Förvärvet kommer även med informationen att föremålen en gång i tiden ingick i lektor Karl Johan Bergmans samling som inköptes av riksantikvarien Bror Emil Hildebrand år 1862. Bergman själv verkade i Visby och hans samling omfattade ”fornsaker från Gotland, samlad under flera år”. Selbågsbeslaget är alltså ett gotländskt fornfynd! I databasen kan du se fler bilder på beslaget.

Välkommen hem, lilla vän!

/ Sven Kalmring, antikvarie med ansvar för yngre järnålder