Ett medeltida nålhus

Skrivet av Samlingsbloggen

Under 2023 har myndigheten fått extra resurser för att kunna digitalisera äldre arkeologiska material. Under arbetets gång har flera intressanta upptäckter gjorts. Min roll i projektet är att bland annat gå igenom ett stort medeltida lädermaterial från kvarteret Rådhuset i Uppsala som grävdes redan 1975.

Uppsala är speciellt eftersom där har organiskt material bevarats väldigt bra. Det mesta lädret består av så kallat ”spill”, det vill säga resterna från när man skär till lädret.

Jag har tänkt presentera två olika exempel och i detta inlägg kommer jag att berätta om ett nålhus i läder.

En kaffefilterformad läderbit med stygnhål i sidorna.

Ett nålhus av läder. Foto: Isak Ekberg

Konstruktionen bygger på att den lilla trekanten med remmen hyser en ylletyg. I den tussen fäste man sina synålar. Sedan drog man in den lilla trekanten i den stora trekanten så att nålarna var skyddade. Bra synålar var nämligen dyrbara.

En brun läderrem som avslutas i en trinagelform med en liten utstickande tygbit i mitten.

Stroppen som innehåller en liten bit ylletyg. Foto: Isak Ekberg

Man kan se spår efter sömmarna även om själva sytråden inte är helt bevarad. Den lilla trekanten är sydd i ett stycke och har en sidsöm som varit sammanfogad med kaststygn, medan den stora trekanten är sydd av två delar med sömhål som tyder på skomakarsöm.

Den triangleformade biten viks ut av två händer, så att insidan exponeras

Här syns den lilla tygbiten. Foto: Isak Ekberg

Det finns en ristad dekor på ena sidan av den stora trekanten. Där är två fåglar i profil som sitter i ett träd.

Den kaffefilterformade läderbiten har en ristad dekor i form av parställdafåglar

Dekoren är lite lurig att se, men i släpljus framträder den. Foto: Isak Ekberg

Lädret i kvarteret Rådhuset kan dateras till 1300-talet. Datering styrks av skomodellerna som finns i fyndmaterialet, som var moderna vid den tiden.

En ritad bild över nålhusets tre olika delar samt den risade dekoren med fåglarna.

Teknisk ritning av de olika delarna samt den ristade dekoren. Bild: Annika Jeppsson

Se också nålhuset i samlingsdatabasen.

Annika Jeppsson – museiassistent