Samlingsbesök

Forskare som bli guidade bland Skoklosters slotts konstsamling

Vill du studera föremål som ingår i våra samlingar eller göra ett besök i våra samlingar? Du är välkommen att höra av dig till oss.

Se föremål som ingår i samlingar men som inte är utställda

Vill du studera föremål som ingår i våra samlingar kontaktar du den som är ansvarig för respektive museums samlingar. För föremål ur de arkeologiska samlingarna vid Historiska museet kontakta elisabet.regner@shm.se För föremål ur de kulturhistoriska samlingarna kontakta annica.ewing@shm.se

För forskare som vill studera föremål ur samlingarna

Beskriv ditt eventuella forskningsprojekt och/eller varför du önskar framtagning av ett visst material. Tänk på att ha god framförhållning då det kan ta tid att koordinera framtagningen av det önskade materialet.