Vanliga frågor om historiska föremål

Samlingsansvariga på myndigheten får ofta frågor av privatpersoner om värdering av historiska föremål, äkthetsintyg och vad som gäller om du hittar ett gammalt föremål i jorden. Här ger myndighetens samlingsansvariga svar på frågorna.

Värderar ni föremål?

Vi följer ICOMs etiska regler och utför inte värderingar av föremål. Om du är intresserad av vad dina föremål är värda eller vill få dem bedömda, rekommenderar vi dig att vända dig till ett auktionsföretag.

Kan ni säga om ett föremål är äkta eller inte?

Vi gör inga bedömningar av föremåls äkthet och utfärdar därför heller inga äkthetsintyg.

Jag vill skänka ett föremål – hur gör jag?

Har du föremål som du vill skänka till något av våra museer ber vi dig kontakta myndighetens registrator på registrator@shm.se. Vi är restriktiva när det gäller att ta emot gåvor av föremål och vi gör därför en bedömning från fall till fall.

Jag har hittat ett gammalt föremål – hur gör jag?

Har du hittat ett gammalt föremål i jorden och misstänker att det är ett fornfynd ska du kontakta länsstyrelsen i ditt län. Läs mer om fornfynd