Lån av föremål

Ett relikvarium med guldiga detaljer

Statens historiska museer bedriver en omfattande utlåningsverksamhet till utställningar vid museer och andra institutioner i Sverige och utomlands. Här beskriver vi hur du lånar föremål som myndigheten förvaltar.

Lånepolicy

Utlån sker i enlighet med Statens historiska museers Lånepolicy.

Allmänna lånevillkor

Vi ber potentiella låntagare att läsa och underteckna Statens historiska museers allmänna lånevillkor.

En låneansökan ska innehålla uppgifter om:

  • Namn på låntagande institution
  • Utställningens titel
  • Utställningsperiod (startdatum och, i de fall detta finns, slutdatum)
  • Utställningsplats
  • Utställningens koncept, inklusive motivering till lånet
  • Förteckning över de önskade föremålen, om möjligt med identifierande nummer. Förteckningen skall vara så komplett som möjligt, eftersom en ofullständig förteckning avsevärt kan försvåra handläggningen
  • Vilket museum i myndigheten föremålen tillhör
  • Kontaktuppgifter till utställningsansvarig och/eller handläggare
  • Försäkringsinformation (statsgaranti eller privat försäkringsbolag).
  • Faktureringsadress och organisationsnummer

Skicka med ifylld verksamhetsrapport och säkerhetsrapport

För att underlätta handläggningen av lånet, bifoga även undertecknade allmänna lånevillkor, samt ifylld och skriva under verksamhetsrapport och säkerhetsrapport:

Verksamhetsrapporter

Säkerhetsrapport

Förfrågan ska skickas till

Registrator: registrator@shm.se

Eller postas till:

Registratur
Statens historiska museer
Box 5428
114 84 Stockholm

Handläggningstid

Låneförfrågan ska skickas in till Statens historiska museer senast åtta månader innan den planerade utställningen öppnar. Rör det sig om ett mer omfattande lån ska förfrågan skickas in senast tolv månader innan utställningen öppnar. Myndigheten har rätt att avslå ansökningar som kommer in med för kort varsel.

Vad händer när förfrågan kommit in?

När låneförfrågan skickats tas den emot av en handläggare på Avdelningen för samlingar och forskning. Låntagare ska därefter godkänna myndighetens allmänna lånevillkor, samt fylla i och underteckna Verksamhetsrapport och Säkerhetsrapport (se ovan var dessa dokument kan laddas ner). Om dokumenten inte bifogat låneförfrågan skickar handläggaren ut dem till låntagaren. De påskrivna dokumenten ska sedan skickas till myndighetens registrator. Syftet med rapporterna är att dokumentera miljö, klimat och säkerhetsförhållanden hos låntagaren så att SHM kan bedöma om de krav myndigheten ställer för utlån kan uppfyllas. Informationen i säkerhetsrapporten kommer att sekretessbeläggas.

Låneförfrågan, ifyllda rapporter samt bedömningar av de aktuella föremålens förutsättningar utgör underlag för beslut om utlån. Preliminär handläggningstid fram till beslut kan tillhandahållas på begäran. Beslut fattas av chefen för avdelningen för samlingar och forskning. Om lånet beviljas upprättas ett låneavtal som skickas till låntagaren för underskrift.

Lånetid

Statens historiska museer beviljar normalt utlån på maximalt fem år med möjlighet till förlängning.

Avgifter

Statens historiska museer tar alltid ut en administrativ avgift vid utlån samt en avgift per lånade föremål. Den administrativa avgiften för nationella lån är 2000 kr och för internationella lån 4000 kr. Avgiften per föremål vid nationella lån variera mellan 100 och 1000 kr beroende på vilken typ av föremål det är frågan om. Vid internationella lån är avgiften per föremål 3000 kr. Låntagaren står även för andra kostnader som uppstår i samband med lånet så som exempelvis vissa typer av konservering, transportkostnad och försäkring.

Bilder på föremål

Om låntagaren önskar högupplösta bilder av föremål till marknadsföring, utställningskatalog eller liknande kan de beställas via myndighetens bildförmedling genom att mejla bilder@shm.se

Kontakt

Frågor om låneverksamheten hänvisas till myndighetens registrator på registrator@shm.se.