Sök i vår samlingar

En stor del av museernas samlingar finns att se digitalt genom vårt samlingssök. Där kan du i detalj få en uppfattning om vilka typer av föremål och material som finns hos oss från olika delar av landet.

Nytt samlingssök

I dagsläget har vi två olika föremålsdatabaser som är uppdelade mellan museerna. Det är något vi arbetar med att förbättra. Just nu pågår ett projekt på myndigheten, där vi arbetar med en ny gemensam onlinetjänst för samlingssök. En första version av tjänsten kommer att lanseras inom kort.

Mer om den nya samlingsdatabasen

Livrustkammarens samling

Samlingsområdet för Livrustkammaren omfattar föremål från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt jämförliga föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär.

Livrustkammarens digitala samling

Skokloster Slotts samling

De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt boksamlingar med anknytning till slottsbyggnaden och dess användning.

Skokloster slotts digitala samling

Hallwylska museets samling

Hallwylska museets samling består av en av vår tids största samlare Wilhelmina von Hallwyls (1844-1930) privata föremål. Här återfinns bland annat konst och konsthantverk som hon köpte på resor under sekelskiftet 1900 i Europa, Afrika och Orienten.

Hallwylska museets digitala samling

Tumba bruksmuseums samling

Museets samlingar omfattar bland annat sedlar, pressplattor för vattenmärkestillverkning, ett större antal vaxgravyrer, verktyg, fotografier, brev och liknande föremål med anknytning till museets verksamhetsområde.

Tumba bruksmuseums samling

Historiska museets samling

I Historiska museets samlingar finns fler än 10 miljoner föremål, från äldre stenålder till tidigmodern tid. I museets uppdrag ingår bland annat att ta hand om arkeologiskt material och äldre kyrklig konst.

Historiska museets digitala samling

Ekonomiska museet –
Kungliga myntkabinettet samling

Samlingsområdet för Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet samling omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning.

Kungliga myntkabinettets digitala samling

Frågor om myndighetens samlingar

kontakta registrator, registrator@shm.se.