Arkeologerna

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Inom organisationen finns drygt 100 medarbetare fördelade på fyra regioner med fem kontor: Hägersten, Uppsala, Linköping, Lund och Mölndal.

Målet är att bedriva modern och effektiv arkeologi med hög vetenskaplig ambition och rationella metoder.

Förutom arkeologer finns olika specialister inom avdelningen. De ägnar sig bland annat åt geoarkeologi, vedartsanalys, osteologi, arkeobotanik, analys av äldre kartor och metodutveckling. Hos Arkeologerna arbetar också experter på digital dokumentation, slagfältsarkeologi och arkeologisk prospektering.

arkeologerna.com