Tumba bruksmuseum

Utställningar om papprets och sedlarnas historia. Möt holländska pappersmästare, brukspersonligheter och en skolmoster som kliver fram ur historien.

Här skildras arbetet kring sedel- och papperstillverkningen och den speciella arbetsmiljön där arbetarna också bodde. Det lilla samhället i det stora sammanhanget.

Sedan juni 2005 finns ett museum – Tumba bruksmuseum – som berättar historien om svenskt papper, tidig arbetsinvandring, Riksbankens och sedeltryckeriets historia och den spännande berättelsen om livet och arbetet i bruket samt om Botkyrka kommuns historia. Organisatoriskt i myndigheten är museet inordnat under Kungl. Myntkabinettet.

Svenskt sedelpapper har tillverkats i Tumba bruk, strax söder om Stockholm, sedan 1755. Dessutom tillverkas både svenska och utländska sedlar i bruket sedan 1970. Miljön och byggnaderna i bruket speglar både det kulturhistoriska arvet och den industriella verksamheten.

tumbabruksmuseum.se