Tumba bruksmuseum

Utställningar om papprets och sedlarnas historia. Möt holländska pappersmästare, brukspersonligheter och en skolmoster som kliver fram ur historien.

Här skildras arbetet kring sedel- och papperstillverkningen och den speciella arbetsmiljön där arbetarna också bodde. Det lilla samhället i det stora sammanhanget.

Sedan juni 2005 finns ett museum Tumba bruksmuseum som berättar historien om svenskt papper, tidig arbetsinvandring, Riksbankens och sedeltryckeriets historia och den spännande berättelsen om livet och arbetet i bruket samt om Botkyrka kommuns historia. Organisatoriskt i myndigheten ingår Tumba bruksmuseum i avdelningen Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet.

Svenskt sedelpapper har tillverkats i Tumba bruk, strax söder om Stockholm, sedan 1755. Än idag är tillverkningen igång på bruket. Dessutom tillverkas både svenska och utländska sedlar i bruket sedan 1970. Miljön och byggnaderna i bruket speglar både det kulturhistoriska arvet och den industriella verksamheten.

Stöd Tumba bruksmuseum

Det här kan du göra:


Bli sponsor. Till museerna generellt, eller som fadder för ett specifikt projekt. Kontakta oss för fler förslag.

För mer information om vad ett samarbete med museerna kan innebära, kontakta Susanne Samuelsson, ansvarig strategiska samarbeten och allianser på mejl susanne.samuelsson@shm.se, eller telefon 08-402 30 17.

Besök museets webbplats