Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet

Ett av Sveriges äldsta museer har flyttat och bytt namn till Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet. Ekonomiska museet delar sedan hösten 2020 byggnad med Historiska museet på Narvavägen i Stockholm.

I museets samlingar finns 650 000 föremål – mynt, sedlar, medaljer och andra föremål som kan berätta om ekonomi och handel, om historia och kultur. Genom utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter lyfts föremål och ekonomiska teman – på museet och digitalt. Det kan handla om privatekonomi, konsumtion och sparande, om entreprenörskap och ekonomisk historia eller aktuella samhällsekonomiska frågor.

Till den organisatoriska avdelningen Ekonomiska museet hör även Tumba bruksmuseum.

Besök museets webbplats