Årsredovisning

Här kan du ladda ner Statens historiska museers senaste årsredovisningar.

Kontakt årsredovisning

Kontakta myndighetens registratur för frågor om vår årsredovisning på registrator@shm.se