Pia Laskar

Nyckelord: sexualitetsteori, genusteori, medicinhistoria, rastänkandets historia, vetenskapshistoria, kulturarv, 1800-tal, 1900-tal, postkolonial teori, kritisk teori

Pia Laskar är filosofie doktor i idéhistoria och docent i genusvetenskap. I sin doktorsavhandling (2005) studerade hon sexhandböcker skrivna av läkare (1800-1910) och hur heterosexualitet som ideal normerades genom sammanflätade av de föreställningar om kön, klass och ras. Laskars forskning och undervisning är teoretiskt förankrad i kritiska teorier om kön och sexualitet och i postkoloniala studier. Hon har de senaste decennierna undervisat och forskat vid genusavdelningarna vid främst Stockholms universitet och Linköpings universitet. Vid Statens historiska museer har hon bland annat arbetat med metodutveckling som resulterat i metodboken ”Den outställda sexualiteten”. Liten praktika för museers förändringsarbete. Hon var även projektledare för Nätverket kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen (2017-2019).

Publikationer

Monografier

Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers utställningsarbete
Utgivare: Statens historiska museer, 2019

Ett bidrag till heterosexualitetens historia. Kön, sexualitet och njutningsnormer 1800-1920
Utgivare: Modernista, 2005

Peer-Reviewed artiklar i urval

Transnational ways of belonging and queer ways of being. Exploring transnationalism through the trajectories of the rainbow flag
Artikel i tidskriften: Identities: Global Studies in Culture and Power, volume 25, 2018: Issue 5
Av: Pia Laskar och Christine M. Klapeer, 2018

Cultural Products in Flux Introduction to The Performative Power of Cultural Products in the Making of Gender, Sexualities, and Transnational Communities
Artikel i tidskriften: I Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, Volume 8, 2016: Issue 3
Av: Pia Laskar, Erika Alm och Cathrin Wasshede, 2016

Decolonising the Rainbow Flag
Artikel i tidskriften: I Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, Volume 8, 2016: Issue 3
Av: Pia Laskar, Anna Johansson och Diana Mulinari, 2016

Bokkapitel och redaktörskap för böcker i urval

2017

Den finska rasen och görandet av svenskar
Kapitel av Pia Laskar
I boken Ras och vithet – Svenska Rasrelationer i går och i dag
Redaktör: Tobias Hübinette
Utgivare: Studentlitteratur, Lunds universitet

Den normkritiska vändningen och förstahetens genealogier
Kapitel av Pia Laskar och Erik Alm
I boken Samtider. Perspektiv på 2000-talets idéhistoria
Redaktör: Anders Burman och Lena Lennerhed
Utgivare: Bokförlaget Daidalos

”The Displaced Gaze”, in History Unfolds
Kapitel av Pia Laskar
I boken History Unfolds
Redaktör: Helen Larsson-Pousette
Utgivare: Art&Theory, Stockholm

”Sexualitet som rättighet i ett historiskt perspektiv”, i 100% Kamp 
Kapitel av: Pia Laskar
I boken 100% Kamp
Redaktörer: Mikael Eivegård och Anna Furumark
Utgivare: Borea bokförlag

2015

Antiziganism. What´s in a word?
Redaktörer: Pia Laskar, Markus End, Hristo Kyuchukov, Jan Selling och Bill Templer
Utgivare: Cambridge Scholars Publishing

The construction of ‘Swedish’ gender through the g-other as a counter-image and threat”, in Antiziganism. What´s in a word?
Kapitel av Pia Laskar
I boken Antiziganism. What´s in a word?
Redaktörer: Markus End, Hristo Kyuchukov, Pia Laskar, Jan Selling och Bill Templer
Utgivare: Cambridge Scholars Publishing

Sexualpolitiska nyckeltexter
Redaktörskap med Klara Arnberg och Fia Sundeval
Utgivare: Leopard förlag

”Sexualpolitisk historia genom nyckeltexter, 1608-2010”, in Sexualpolitiska nyckeltexter
Kapitel i boken Sexualpolitiska nyckeltexter
Redaktörer: Pia Laskar, Klara Arnberg and Fia Sundevall
Utgivare: Leopard förlag

Projekt

Pågående

Färdiga projekt

Forskningskommunikation i urval

Utställningar

Utvecklingsarbeten

Genom föredrag, paneldeltagande, workshops internt och externt initierar eller deltar Pia Laskar i metodutveckling och problematiseringar av kulturarvsrelaterade frågor kopplade till genus och sexualitet och nationell tillhörighet.

The Unstraight Museums utbildningar