Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter som mänskliga rättigheter?

2008-2013
Projekttitel: Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter som mänskliga rättigheter? En idéhistorisk undersökning
Finansierad av Riksbankens Jubileumsfond
Av: Pia Laskar, filosofie doktor i idéhistoria och är docent i genusvetenskap

Att skydda utsatta grupper från förföljelse är viktigt för demokratiska samhällen och har varit ett av medborgarskapsidéns historiska villkor. Implementeringen av homo-, bi- och transpersoners rättigheter i mänskliga rättigheter emellertid ett problematiskt fält. Identiteter som ”homo- bi- och transsexuell” har liksom diskursen om mänskliga rättigheter och medborgarskap uppkommit i en speciell västerländsk kontext. De kan inte oproblematiskt universaliseras och appliceras över tid, geografiska avstånd eller mellan olika kulturer. Syftet med projektet var att inventera, problematisera och analysera idéinnehållet i de argument som vanligen används när homo-, bi- och transpersoners rättigheter som mänskliga rättigheter diskuteras och krävs.

Kontakt forskare, Pia Laskar,
+46(0)8-404 30 43, pia.laskar@shm.se