Nätverket kulturarvet och den tvärvetenskapliga forskningen

2017-01-01 – pågående
Finansierat av Riksantikvarieämbetet

Pia Laskar projektleder nätverket vars syfte är att sammanföra kulturarvsforskning med genus- och sexualitetsforskning för att öka samarbeten mellan dessa fält, samt till att bedriva ett utåtriktat arbete där möjligheter erbjuds att samarbeta med myndigheter och föreningar, med flera, inom kulturarvssektorn. Ytterligare syfte är att skapa en plattform för samarbete mellan olika aktörer för att brett nå ut till kulturarvspraktiker, forskare, studenter och till en intresserad allmänhet.

För mer information om nätverket