Årsredovisning

Från den första januari 2018 finns myndigheten Statens historiska museer (SHM). Tidigare var myndigheten uppdelade i två myndigheter SHMM och LSH. Här kan du ladda ner årsredovisningarna från tidigare myndigheter samt den nuvarande myndigheten.

Årsredovisningar Statens historiska museers (SHM)

Ladda ner årsredovisning som pdf-fil

Årsredovisningar Statens historiska museer (SHMM)

Innan 2018 var bestod Statens historiska museer (SHMM) av museerna Historiska museet, Kungl. Myntkabinettet och Tumba Bruksmuseum.

Ladda ner årsredovisning som pdf-fil

Årsredovisningar för LSH

Innan 2018 tillhörde museerna Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet myndigheten LSH.

Ladda ner årsredovisning som pdf-fil

Kontakt årsredovisning

Kontakta myndighetens registratur för frågor om vår årsredovisning: registrator@shm.se