2024-06-26

Hur daterar man arkeologiska föremål?

Här är Del 3 i serien om hur de föremål som kommer från de arkeologiska undersökningarna som utförs i landet och fyndöverförs till SHM införlivas i samlingarna. I detta inlägg ska vi följa upp med att svara på en fråga vi ofta får; Hur gammal är den här? En del i arbetet med accessionerna av ...

2024-06-19

Holger Dansk tog seger av Burman! Ett kruthorn med balladmotiv.

Innan färdiga patroner fanns så laddades skjutvapen via pipans mynning med krut och kula. Det var viktigt att krutet var torrt och det förvarades därför vattentätt i en flaska eller i ett horn, väl förslutet med en tät kork. Kruthornen tillverkades ofta av oxhorn, därav namnet. Dessa kunde sedan dekoreras på olika sätt. I Livrustkammarens ...

2024-06-05

Vikingatida myntfynd som en del av Swedigarch -projektet

Idag känner man till drygt 260.000 vikingatida mynt som har hittats i Sverige. De största myntgrupperna är tyska (ca 109.000), arabiska (ca 87.000) och engelska (ca 43.000). Lejonparten av dessa fynd finns i Ekonomiska museets – Kungl. Myntkabinettets samlingar, men även Gotlands museum och Historiska museet vid Lunds universitet har omfattande samlingar av vikingatida mynt. ...

2024-05-24

En 4500 år gammal lerfigurin

På samlingsavdelningen bedriver vi en omfattande utlåneverksamhet, vi handlägger analysärenden och vi tar emot samlingsbesök. Målet är att tillgängliggöra våra stora och fina samlingar för såväl en intresserad allmänhet, som för forskare. Vi har många och fantastiska fynd från hela landet i våra magasin, som vi är satta att förvalta och bevara men som vi ...

2024-05-16

Fyndinlämnings- processen

Här kommer del 2 i den rafflande berättelsen om hur föremålen från de arkeologiska undersökningar som utförts i landet och fyndöverförts till SHM införlivas i samlingarna. Som det beskrevs i det första blogginlägget om detta ämne Hur hamnar föremålen i Historiska museets samlingar? | SHM så lyder alla arkeologiska undersökningar under KML-lagen. Detta innebär att ...

2024-05-10

En brasklapp om ”Braskens ring”

Många museiföremål har genom åren fått nya sammanhang som de aldrig har ingått i eller kommit att förknippas med personer som aldrig ägt dem. Oftast är det viljan att knyta föremål till kända personer för att skapa ett varaktigt minne som ligger bakom detta. Föremålen blir på detta sätt ett slags profana reliker. Goda exempel ...

2024-05-03

Nytt i Skoklosters slotts samlingar

Slottets samlingar har nu utökats med två föremål: ett nattvaktsur och en bordsringklocka. Båda föremålen har tidigare funnits i slottet. Så var det fram till dess att rustmästare Emil Nyman någon gång under första hälften av 1900-talet fick dem som gåva av slottsherrskapet. Föremålen har sedan gått i arv inom rustmästarens familj. Nu har släktingar ...

2024-04-26

”På vår balkong såg vi soldater marschera och sjunga”

Nu är det min tur att skriva min historia så börjar Ruth Jûttner sin självbiografiska berättelse som hon skriver ned vid 80 år ålder. Tiden innan 1939 och vad som hände med familjen och släkten har Ruth inte pratat så mycket om. Den här berättelsen med dokument och fotografier finns i Sveriges museum om Förintelsens ...

2024-04-19

Livet och döden i Dalsby, Dalarna

Mellan järnvägsspåret och riksväg 70 i Säter finns ett minnesmärke: ”Åt minne av Dalsby kapell restes denna vård 1936”. Här stod en gång ett träkapell med tillhörande kyrkogård, där invånarna i byarna Dalsby och Bispberg firade gudstjänst och begravde sina anhöriga. Kapellet revs 1667 efter att en ny och större kyrka byggts i Säter. 1973 ...

2024-04-12

En familjeberättelse om motstånd

När Roza Lekach (f. Itman 1929) var 10 år gammal såg hon soldater för första gången. Hennes hemby Zjabki (Belarus) invaderades först av ryska, sedan tyska soldater. I december 1941 förflyttades alla judar från Zjabki till grannbyn Glembokie, där de arkebuserades. Roza hörde skotten medan hon väntade på sin tur. Men familjen Itman överlevde tack ...