2023-09-22

Samlingarna lanserar ny blogg

Kollage på olika föremål ur museernas samling

Nu är Samlingsbloggen tillgänglig för alla som vill få en inblick bakom kulisserna på avdelningen Samlingar och Forskning vid Statens historiska museer. Vi som skriver på bloggen är antikvarier, intendenter, forskare, konservatorer, museiassistenter och arkivarier. Vi jobbar med de museisamlingarna som myndigheten förvaltar. Du kommer kunna läsa om hur föremålen förvaltas, konserveras, besiktigas, ställs ut, lånas ut och fördjupande texter om intressanta objekt.

Från krukskärvor till kungakronor, silverfiskar till forskarbesök – helt enkelt vår spännande vardag på samlingsavdelningen

– Annica Ewing, avdelningschef för Samlingar och Forskning.

Besök Samlingsbloggen