Lotta Fernstål

Nyckelord: Arkeologi, etnologi, historia, arkivstudier, kritiska kulturarvsstudier

Lotta Fernstål är filosofie doktor i arkeologi och disputerade 2004 vid Stockholms universitet. Efter ett par säsonger inom uppdragsarkeologin var hon 2008-2018 anställd vid Historiska museet som 1:e antikvarie med ansvar för äldre järnålder. Sedan 2011 arbetar hon även som forskare och har varit projektledare för flera kulturhistoriska forskningsprojekt förlagda till Historiska museet och Statens historiska museer.

Genus, normativitet och kunskapsskapande forskning

I sin forskning har hon senaste åren intresserat sig för senare tiders historia, särskilt med fokus på kulturhistoriskt samlande och samlingar som rör den romska minoriteten i Sverige. Arkivsamlingar skapade av folklivsforskare har varit av stor betydelse i de senare forskningsprojekten. Genomgående, i hennes avhandling i arkeologi till de senare årens forskningsprojekt, är genusperspektiv och kritiska perspektiv på normativitet, samlande och kunskapsskapande.

Publikationer i urval

Ett lapptäcke av källor. Kunskapsproduktion om romer och resande vid arkiv och museer
Typ av publikation: bok
Författare: Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius
Utgivare: Nordic Academic Press, 2020

“I was born here” – positionings by origin, place, colour and citizenship in a conversation between a collector and a Roma family in 1950’s Småland, Sweden
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius
Ingår i: Ethnologia Europaea, 2019

To stage a minority group – the folklorist Carl-Herman Tillhagen and the photographs in the collection Sweden’s gypsies at the Nordic Museum
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius
Ingår i: Arv. Scandinavian Yearbook of Folklore
Utgivare: Kungliga Gustav Adolfs Akademien, 2019

”…of immediate use to society”. On folklorists, archives and the definition of “others”
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius
Ingår i: Journal of Current Cultural Research, 2019

Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens. Deras härkomst, levnadssätt, språk. m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? En uppsats av Christfrid Ganander 1780
Typ av publikation: bok
Redaktörer: Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius
Utgivare: Nordic Academic Press, 2018

Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige
Typ av publikation: bok
Redaktörer: Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius
Utgivare: Stockholmia förlag, 2018

Sverige i tiden. Historier om ett levande land
Typ av publikation: antologi
Redaktörer: Lotta Fernstål, Petter Hellström, Magnus Minnbergh och Fredrik Svanberg
Utgivare: Statens historiska museer, 2015

Female Boat graves in Sweden – Aspects of Elite and Cosmopolitanism during the Late Iron Age
Typ av publikation: kapitel i boken Weibliche Eliten in der Frühgeschichte: Archäologische und historische Beiträge zum ersten Jahrtausend in Nord- Mittel- und Südosteuropa 
Av: Lotta Fernstål
Redaktör: Dieter Quast
Utgivare: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 2011

A Bit Arabic. Pseudo-Arabic inscriptions on Viking Age weights in Sweden and expressions of self-image
Av: Lotta Fernstål
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Ingår i: Current Swedish Archaeology, 15, 2007-2008

Spoken words: equality and dynamics within a group of women skalds in the third Century AD, Skovgårde, Denmark
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Lotta Fernstål
Ingår i: World Archaeology, The Archaeology of Equality, 39.2, 2007

Delar av en grav och glimtar av en tid. Om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X
Typ av publikation: avhandling
Av: Lotta Fernstål
Utgivare: Stockholms universitet, Stockholm Studies in Archaeology 32, 2004

Fler publikationer och artiklar hittar du på Academia

Forskningsprojekt