Tio mynt och två byggnader

Skrivet av Samlingsbloggen

Porträtt av Romulus på ett av mynten, föremålsnummer 3178516, foto: Angelica Landgren

Från Sverige till antikens Rom – Tio mynt och två byggnader

Kungliga Myntkabinettets samlingar består av ungefär 650 000 föremål. Här finns en mängd med information att hämta. Tio av dessa föremål, tio mynt som är myntade under den romerska kejsaren Maxentius, är vad vi ska rikta in oss på.

Kejsare Maxentius regerade mellan åren 306 och 312 i det romerska riket, närmare bestämt i Italien och Nordafrika. Det var en period av politisk reformation med den nyligen införda tetrarkin och Maxentius far Maximianus var en av de originella tetrarkerna, de fyra regenterna i det romerska riket. De kejsare som regerade vid samma tid som Maxentius erkände honom aldrig som medkejsare. Det var en position som han hade intagit på eget bevåg.

Som varje kejsare lät Maxentius ge ut mynt. De flesta med hans eget porträtt, men med några undantag. De tio nämnda mynten i Kungliga Myntkabinettets samlingar tillhör detta undantag. Tillsammans med sin fru Valeria Maximilla fick han två söner, varav vi enbart vet namnet på den ena; Valerius Romulus.

Romulus föddes förmodligen någon gång mellan 290 och 295 och utsågs av sin far till konsul, en position han hade under åren 308 till 309. Men år 310 hade något hänt; Maxentius är nu ensam konsul. Romulus hade gått bort. De tio nämnda mynten är utgivna av Maxentius i hans sons ära, efter dennes bortgång. Alla med ett porträtt av Romulus på åtsidan, bilden av en ung man som blickar åt höger.

Porträtt av Romulus på ett av mynten, föremålsnummer 3178516

Porträtt av Romulus på ett av mynten, föremålsnummer 3178516, foto: Angelica Landgren

På frånsidan av dessa mynt finns det byggnader avbildade. Runda, med en öppen dörr och med en örn på toppen av det välvda taket. Vid en första glans kan det se ut som om det är samma byggnad avbildad, men tittar man närmare ser man en del skillnader. Den mest uppenbara skillnaden är antalet kolonner och de markerade stenarna.

) Frånsidorna på två av mynten, föremålsnummer 3178516 & 3178506

) Frånsidorna på två av mynten, föremålsnummer 3178516 & 3178506, foto: Angelica Landgren

 

Frånsidorna på två av mynten, föremålsnummer 3178512 & 3178513

Frånsidorna på två av mynten, föremålsnummer 3178512 & 3178513, foto: Angelica Landgren

Byggnaderna har tolkats som Templet till Romulus vid Via Sacra på Forum Romanum i Rom eller Romulus Mausoleum som är del av de tre byggnader som utgör Maxentius villa vid Via Appia. Båda byggnader är runda, men det ska tilläggas att det finns spår av en konkav front på templet.[1] Detta är byggnader som står än idag, om än i något annorlunda skick än under antiken.

Båda byggnaderna påbörjades under kejsare Maxentius livstid, ingen av dem slutfördes. I fallet med templet är det möjligt att det vid ett senare tillfälle dedicerades till Roms grundare och inte till Maxentius son som bar samma namn.

Illustration av Romulus Mausoleum. Efter illustration av Luigi Canina,1800-tal.

Illustration av Romulus Mausoleum. Efter illustration av Luigi Canina,1800-tal. Angelica Landgren 2023.

 

Illustration av Templet till Romulus, utan den konkava fronten. Efter illustration av Antonio Visentini c.1700.

Illustration av Templet till Romulus, utan den konkava fronten. Efter illustration av Antonio Visentini c.1700. Angelica Landgren 2023.

 

Vad tror ni själva? Kika in på sök i samlingar och titta på de tio mynten.

/Angelica Landgren, antikvarie