Ett delfinmynt från Olbia

Skrivet av Samlingsbloggen

Man brukar generellt ha en bild av hur ett mynt ska se ut. De kan ha varierande storlek, varierande vikt och vara tillverkade i varierande material. Oftast är de runda, möjligtvis med ett hål i mitten. Kanske kan man sträcka sig till en fyrkantig form.

Men innan den vedertagna myntformen så kunde vissa vara aningen mer kreativa i sin myntutformning, i fallet gällande protomynt eller premonitära betalningsmedel. Det handlar om bytesmedel som runt om i världen kunde ta form av exempelvis ringar, pärlor eller snäckor, för att nämna några.

Fyra snäckor, blanpolerade och vita

Kaurisnäckor, föremålsnummer 3009134, foto: Jens Mohr.

I den södra delen av dagens Ukraina, vid Svarta havets norra kust, där låg den antika grekiska kolonin Olbia. Det var den nordligaste delen av den grekiska världen. Kolonin grundades av Joniska greker från Miletus under 500-talet före vår tideräkning.

Strax efter grundandet började de slå sina egna mynt, de första en sorts protomynt i form av pilspetsar. Det är möjligt att det här finns en koppling till guden Apollo, specifikt med epitetet Delphinius. Kulten till Apollon Delphinius var den huvudsakliga i Miletus, samt i kolonier grundade av folk från därifrån. Däribland Olbia. Kopplingen till pilspetsen ligger i att Apollon, samt hans tvillingsyster Artemis, båda var skickliga bågskyttar.

Ett annat av de tidigaste mynten som de tillverkade var delfinmynt. Det är precis som det låter; mynt i form av en delfin. Det är troligt att de från början var menade att vara votivgåvor, men sattes sedan i cirkulation och cirkulerade under hela 400-talet före vår tideräkning. Här ser vi kopplingen i Apollons epitet Delphinius, från grekiskans ord för delfin.

Olbia var en viktig handelspunkt och har en lång historia under antiken som slutar med romarna någon gång på 400-talet efter vår tideräkning. Delfinmynten är enbart i bruk under en liten del av denna tid, men är ändå ett intressant inslag i platsens historia.

En metallbit formad som en delfinkropp, utan stjärtfenan.

Delfinmynt, 500-400 BC föremålsnummer 3214075, foto: Angelica Landgren.

I samlingarna hos Ekonomiska museet – Kungliga Myntkabinettet finns det oerhört många föremål, och ett av dessa är just ett delfinmynt från Olbia.
Myntet hittar ni här i sök i samlingar: Mynt – Sök i samlingarna (shm.se)
Fler premonitära betalningsmedel hittar ni här: Sök i samlingarna – Statens Historiska Museer – Sök i samlingarna (shm.se)

/ Angelica Landgren, museiassistent