Välkommen till Samlingsbloggen

Skrivet av Samlingsbloggen

Omkring 50 personer hoptryckta i ett lunchrum, för att kunna få plats på en och samma bild.

Nästan alla av avdelningens personal samlad på en och samma bild. Foto: Carl William Eliasson

På Statens historiska museers avdelning Samlingar och Forskning arbetar i skrivande stund drygt 60 personer med de sju olika museisamlingar som myndigheten förvaltar. Vi som jobbar här är bland annat antikvarier, intendenter, forskare, konservatorer, museiassistenter och arkivarier. Vi har många olika och roliga arbetsuppgifter, bland annat utställningsproduktion, utlån av föremål till andra museer, konservering, kunskapsuppbyggnad, att besvara förfrågningar från allmänheten, utföra klimatkontroller, hålla koll på skadedjur, föreläsa och ta emot samlingsbesök.

Vad händer bakom kulisserna


Många av dessa arbetsuppgifter är antagligen rätt osynliga för de flesta. Men vi vet att det finns nyfikna som vill veta mer om hur vi jobbar med museernas samlingar och kunskapsuppbyggnad. Därför lanserar vi nu Samlingsbloggen där alla på avdelningen är med och bidrar med innehåll om vårt arbete.

Du kan se fram emot inlägg som handlar om en mängd olika ämnen. Bland annat om hur vi kan tillgängliggöra delar av Skoklosters boksamling i digitalt format, om nya upptäckter bland läderfynden från medeltida Uppsala, varför baksidan av ett silkesbroderi kan vara minst sagt lika spännande som framsidan, hur vi jobbar med utlån till andra museer, hur man bygger upp en helt ny museisamling kopplat till Förintelsen och så vidare.

Jag hoppas att vi kan ge en inblick i hur vi på avdelningen arbetar med att förvalta allas vårt gemensamma kulturarv så att det kan göra historia betydelsefullt för fler.
/ Annica Ewing – avdelningschef Samlingar och Forskning, Statens Historiska museer