En dolk från Delsbo

Skrivet av Samlingsbloggen

Bild på en mörk skifferdolk med djurhuvudformat handtag.

Många av oss har särskilda känslor för vår hembygd och dess historia. När vi på Enheten för den arkeologiska samlingen får besök från allmänheten så rör det sig ofta om just människor som gärna vill se föremål som hittats på en plats de själva har en stark anknytning till.

Ett sådant besök förärades vi i maj förra året av Roland Olsson från Hudiksvall. Han ville personligen se den dolk med djurhuvudformat skaft i skiffer från yngre stenålder som hittades 50 meter från den gård där han är född, i Norra Sannäs i Delsbo socken i Hälsingland. Dolken inlämnades till SHM 1897. Rolands farfar bodde då på gården, och kanske var han med när dolken påträffades, men detta vet vi inte.

Roland har verkat för att få ett minnesmärke på fyndplatsen, och efter sju år gick hans dröm i uppfyllelse!

Härom veckan skickade Roland en bild på ett tidningsurklipp från Hudiksvalls tidning, där han och fastighetsägaren avtäcker dolkens minnestavla.

För oss på som arbetar på Enheten för den arkeologiska samlingen är detta en fin återkoppling på att föremålen som vi är satta att förvalta har en betydelse för de människor vi förvaltar föremålen för, nämligen alla.

Fotografi på tidiningsartikeln från Hudiksvalls tidning.

Bild på tidningsartikeln i Hudiksvalls Tidning, publicerad onsdag 23/8-2023. Foto: Roland Olsson.

Bild på en mörk skifferdolk med djurhuvudformat handtag.

Skifferdolken från Norra Sannäs, Delsbo socken. SHM förvärvsnummer: 10469. SHM föremålsnummer: 95227_HST. Foto: Elin Ahlin Sundman/SHM.

Se fler bilder på dolken i Sök i Samlingarna. 

/Jenny Radon, antikvarie