Att uppdatera en basutställning

Skrivet av Samlingsbloggen

År 2010 invigdes utställningen Sveriges historia på Historiska museet (bild 1). Efter sina dryga tio år hade utställningen, förutom damm och annan smuts, samlat på sig en del förbättringspotential. Via museets förvaltningsgrupp formulerades därför ett projekt för att omhänderta en rad olika insatser för att uppdatera utställningen, med syfte att ge den lite nytt liv. I projektet ingick både personal från samlingsavdelningen och personal från Historiska museet.

Bilden visar entrén till utställninen Sveriges historia på Historiska museet.

Bild 1. Entrén till utställningen Sveriges historia på Historiska museet. Foto: Christer Åhlin / SHM.

Utställningen sträcker sig från 1000-tal till 1900-tal och varje sekel behandlar ett visst tema som utifrån olika livsöden berättar om hur livet i Sverige såg ut i stort. Besökaren leds genom utställningen via en tidslinje i golvet som löper genom olika rum som är uppbyggda kring varje sekel. I utställningen finns både montrar och fritt stående föremål som till exempel altarskåp, skulpturer och gravtumbor (bild 2).

På bilden syns en monter i 1100-talet som berättar om biskopens roll i det medeltida samhället. I bilden syns även delar av tidslinjen samt en av de nya bilder som utställningens ljusskärmar uppdaterats med. Bilden visar en broderad rundel med motivet nattvarden.

Bild 2. På bilden syns en monter i 1100-talet som berättar om biskopens roll i det medeltida samhället. I bilden syns även delar av tidslinjen samt en av de nya bilder som utställningens ljusskärmar uppdaterats med. Foto: Helena Rosengren / SHM.

För oss på samlingsavdelningen innebar uppdateringen av utställningen bland annat att gå igenom alla föremål och montertexter. I de flesta montrar fokuserade vi på att öka tillgängligheten genom att förtydliga föremålens roll inom monterns tema. I vissa montrar plockade vi bort något föremål och la till något nytt. En uppgift som kan sammanfattas som mycket lättare sagd än gjord.

Utrymme fanns också för oss att vara lite mer kreativa och tänka kring nytt monterinnehåll. Det var utmanande på ett annat sätt eftersom monterns övergripande tema ändå behövde passa in med helheten i rummet och utställningen i stort. Dessutom finns det så många intressanta föremål i Historiska museets samlingar att det är svårt att välja vilka som ska få ställas ut. Men som ett resultat av det arbetet kan till exempel nämnas att det nu finns tre montrar i utställningen som har ett helt nytt innehåll: en monter som handlar om hästen och ryttaridealet i 1200-talsrummet (bild 3), en monter om vardagsliv på 1500-talet (bild 4) och en som berättar om barnbegravningar på 1600-talet (bild 5).

I montern visas medeltida föremål på temat häst och ryttarideal, bland annat ett ryttarsigill, hästskor, en ryktskrapa, sporrar och en bemålad planka som avbildar en riddare till häst.

Bild 3. I montern visas medeltida föremål på temat häst och ryttarideal. Foto: Helena Rosengren / SHM.

Bild på monter som visar senmedeltida föremål som berättar om människans vardagsliv, bland annat träkärl, skäror, pilspetsar, knappar och leksaker tillverkade av bark.

Bild 4. I montern visas senmedeltida föremål som berättar om människans vardagsliv. Foto: Helena Rosengren / SHM.

På bilden syns en monter med föremål från barngravar, balnad annat visas delar av en gravdräkt och en begravningskrans.

Bild 5. I montern visas textiler och föremål från barngravar från Dalarna, Småland och Södermanland. Foto: Helena Rosengren / SHM.

En annan del av projektet var att städa utställningen, både i och under montrar (bild 6). När föremålen plockades ut passade konservatorerna på att se över monteringar och genomföra tillståndsbedömningar. Alla fritt stående föremål dammades av och en del skulpturer och altarskåp fick en mer detaljerad översyn i konserveringsateljén (bild 7). En del arkeologiska föremål var i behov av åtgärder och lämnades in på konservering.

På bilden syns två personer som städar utrymmet under monter och putsar glaset på montern.

Bild 6. Städning av monter i 1100-talet som bland annat visar Eriksbergsskrinet. Foto: Helena Rosengren / SHM.

På bilden syns en person i en saxlift som putsar ett korsformat monterglas. Mellan monterglasen har ett triumfkrucifix suttit som vid tillfället för bilden har plockats ner för att rengöras av konservator.

Bild 7. Triumfkrucifixet från Läby kyrka har plockats ner för att få en översyn i konserveringsateljén och det korsformade monterglaset fick samtidigt en välbehövlig dammtorkning. Foto: Helena Rosengren / SHM.

Museets pedagoger som ingick i projektet hade bland annat i uppdrag att se över utställningens pedagogiska stationer, byta ut den slitna tidslinjen samt att sätta upp nya vepor och bilder i utställningen (bild 8). De nya texterna har även granskats och redigerats av pedagogerna.

På bilden syns ett ljusbord som visar en bild på den så kallade Söderköpingskjorteln, delar av en medeltida dräkt från 1240-talet.

Bild 8. I ljusbordet syns nu en bild på Söderköpingskjorteln. Foto: Helena Rosengren / SHM.

Uppdateringen av utställningen blev ett ganska segdraget projekt, men nu kan vi äntligen sätta punkt för det och välkomna Historiska museets besökare till en välvårdad och uppdaterad version av utställningen Sveriges historia!

Helena Rosengren
Antikvarie Historiska museets samlingar