Strategiska samarbeten och sponsring

Är du intresserad av att vad ett samarbete med någon av myndighetens museer? Som samarbetspartner är du med och bidrar till att öka barns och vuxnas kunskaper inom historia och vårt kulturarv.

Myndigheten Statens historiska museer – med sina museer Hallwylska museet, Historiska museet, Ekonomiska museet –  Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott samt Tumba bruksmuseum – arbetar med sponsring som ett strategiskt arbetsverktyg. För den arkeologiska uppdragsverksamheten gäller andra förutsättningar, verksamheten är därför undantagen denna policy. Definition Sponsring definieras inom SHM som ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för parterna. Sponsring innebär ett samarbete som bygger på ett avtal mellan (normalt) två parter där företag och/eller organisationer ersätter SHM för olika motprestationer.

Sponsringspolicy

All sponsringsverksamhet inom Statens historiska museer bedrivs i enlighet med myndighetens framtagna Sponsringspolicy.

Ladda ner myndighetens sponsringspolicy.pdf

Kontakta oss!

Är du intresserad av att samarbeta med oss eller vill du veta mer om vår verksamhet och hur ett samarbete skulle kunna se ut?

Susanne Samuelsson ansvarig för Strategiska samarbeten och allianser:
Telefon: +46 (0)8-402 30 17
e-post: susanne.samuelsson@shm.se