Kungl. Myntkabinettet

Sveriges Ekonomiska museum flyttar successivt verksamheten till samma byggnad som Historiska museet på Narvavägen 13-17. Föreläsningsserien är i full gång på den nya adressen.

Kungl. Myntkabinettets verksamhetsområde är svensk penning- och finanshistoria samt medaljkonst. Samlingsområdet omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål kopplade till numismatik eller finanshistoria.

Inom Kungl. Myntkabinettet bedrivs arbete med att utveckla, förvalta och tillgängliggöra museets samling, samt publik verksamhet i form av utställningar och olika typer av programverksamhet.

Till Kungl. Myntkabinettet hör förvaltningen av Tumba bruksmuseum som finansieras av Stiftelsen Tumba bruk.

myntkabinettet.se