Kungl. Myntkabinettet

Kungl. Myntkabinettet – Sveriges Ekonomiska museum – är stängt med anledning av flyttförberedelser till Historiska museets lokaler på Narvavägen 13–17.

Under våren 2018 startar museets föreläsningsserie på den nya adressen. Fram till dess att Myntkabinettets utställningar öppnar i de nya lokalerna kommer vi att synas i olika samarbeten.

Kungl. Myntkabinettets verksamhetsområde är svensk penning- och finanshistoria samt medaljkonst. Samlingsområdet omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål kopplade till numismatik eller finanshistoria.

Inom Kungl. Myntkabinettet bedrivs arbete med att utveckla, förvalta och tillgängliggöra museets samling, samt publik verksamhet i form av utställningar och olika typer av programverksamhet.

Till Kungl. Myntkabinettet hör förvaltningen av Tumba bruksmuseum som finansieras av Stiftelsen Tumba bruk.

myntkabinettet.se