Janna Holmstedt

Nyckelord: jord, klimatförändringar, hållbarhet, miljöhumaniora, konstnärlig forskning, multispecies studies, kulturarv, genusstudier, nymaterialism, relationella praktiker, situerad kunskap

Janna Holmstedt är konstnärlig doktor med inriktning fri konst och disputerade 2017 vid Umeå universitet/Lunds universitet. Hon är verksam som konstnär och forskare med lång erfarenhet av kreativa och utforskande samarbeten, idéutveckling, projektledning, samt undervisning och samverkan. Sedan 2018 är hon del av forskargruppen The Posthumanities Hub (Linköpings universitet och KTH Kungliga Tekniska Högskolan) och flyttade 2021 över från Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH, till Statens Historiska Museer där hon leder forskningsprojektet Humus economicus: om jordblindhet och myllans värde i urbaniserade landskap.

Som konstnär använder hon installationer, iscensatta situationer och bjuder in till vandringar, händelser och deltagarbaserade processer för att väva berättelser och lyfta fram relationer mellan ting, platser och varelser som ofta förpassats till bakgrunden. Hon arbetar transdisciplinärt i det produktiva gränslandet mellan konst och miljöhumaniora, ett växande forskningsfält som söker lyfta fram integrerade och dynamiska perspektiv på akuta miljö- och samhällsproblem, vilka kännetecknas av komplexitet, alienation samt förändrade relationer mellan individ-samhälle-miljö. I sin forskning intresserar hon sig för hur människa och samhälle är situerade som del av komplexa ekologier och mer-än-mänskliga relationer, hur snäva människocentrerade perspektiv kan vidgas och hur kunskap om samt känsla för plats, situationer, historia och framtider växer ur möten där alla sinnen tillåts närvara. Hennes avhandling Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening erbjuder en resa in i lyssnandets gränstrakter och undersöker hur lyssnandet som praktik, metod och filosofi kan erbjuda andra förhållningssätt och kunskapsformer än de som vanligtvis premieras i en skriftligt och visuellt orienterad kultur. Både ekologin och teknologin utgör den miljö genom vilken vi agerar och blir till.

Publikationer i urval (sedan 2019)

2021

More-Than-Human Arts and Multispecies Futures
Av: Cecilia Åsberg, Janna Holmstedt, Marietta Radomska, Christina Fredengren och Signe Johannessen
En Stream (peer-reviewed) med fem paneler för konferensen: STREAMS international conference on transformative Environmental Humanities, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, 3-7 aug, 2021.

Follow the Blind, Mimic the Wind and Become a Worm: Sonospheric Mappings by a Bag-Lady Soundwalker
Av: Janna Holmstedt
Artikel i tidskriften (peer-reviewed): Unlikely Journal for Creative Arts, no.7 (March): 2021, Following Sonorous Bodies, red. Anastasia Khodyreva and Elina Suoyrjö.

For Sisters for Planthroposcene
Av: Janna Holmstedt och Malin Lobell / (P)Art of the Biomass
Verk i utställningen: Sustainable Societies for the Future, Malmö Konstmuseum i samarbete med EXPO Chicago, intendent Anna Johansson, 1 feb-23 maj, 2021.

2020

Holi Biont: Coming into Being
Av: Janna Holmstedt och Åsa Cederqvist
Konferensbidrag (peer-reviewed): Alliances & Commonalities, 2nd Conference on Artistic Research, Uniarts, Stockholm, Sweden, 22-24 okt, 2020.

Interspecies Bodies and Watery Sonospheres: Listening in the Lab, the Archives and the Field
Av: Janna Holmstedt
Artikel i tidskriften (peer-reviewed): Leonardo Music Journal, vol. 30, (December 2020), Special Section, red. Morten Søndergaard.

Methodologies of Kelp: On Feminist Posthumanities, Transversal Knowledge Production and Multispecies Ethics in an Age of Entanglement
Av: Cecilia Åsberg, Janna Holmstedt och Marietta Radomska.
Kapitel i boken: The Kelp Congress, red. Hilde Mehti, Neal Cahoon, och Anette Wolfsberger, Svolvær: NNKS Press 2020, pp. 11-23.

(P)Art of the Biomass Presents: The Sea Garden
Av: Janna Holmstedt och Malin Lobell
Presentation på: Vattenmarknaden, av Mossutställningar, på Strömparterren, Stockholm, 16 aug, 2020.

2019

Posthumanist Reflections on Listening, Interspecies Communication, and the Aesthetics of More-Than-Human Relations
Av: Janna Holmstedt
Konferensbidrag (peer-reviewed): Re:sound 2019 – The 8th International Conference in the Histories of Media Art, Science and Technology, Aalborg University, Denmark, 20-23 aug, 2019.

Blåshålet
Av: Janna Holmstedt
Performance: Antenn ljudkonstfestival, Ljudtornet, Gnesta, 7-8 sep, 2019.

Shared Surfaces
Av: Janna Holmstedt
Performance: Walking Festival of Sound, Stockholm Edition, curators Tim Shaw and Jacek Smolicki, 5-8 sep, 2019.

Flock Frequency Colony: Sonospheric Communards and Points of Listening
Av:
Janna Holmstedt
Presentation på: Interplanetary Species Society Assembly, av Jonas Staal, som del av Choreographing the Social, curator Edi Muka, Statens Konstråd, Stockholm, 24 aug, 2019.

/Mis/communication/s/
Av: Janna Holmstedt (curator)
Konst- och forskningssession: R1 Reaktorhallen, KTH, Stockholm, ett samarbete mellan Posthumanities Hub, Fragmentarium Club och Statens Konstråd, Stockholm, 16 aug, 2019.

Inbjudan till Allting
Av: Janna Holmstedt och Malin Lobell
Presentation på: Jordmarknaden, av Mossutställningar, på Strömparterren, Stockholm, 19 maj, 2019.

Sonic Sensibilities
Av: Janna Holmstedt och Jacek Smolicki
Performance: Spring Clean, Marabouparken, Sundbyberg, 4 maj, 2019.

Articulations from the Orifice
Av: Janna Holmstedt
Konferensbidrag (peer-reviewed): Multispecies Storytelling in Intermedial Practices, Linnéuniversitetet, 23-25 jan, 2019.

Forskningsprojekt

Humus economicus: om jordblindhet och myllans värde i urbaniserade landskap (2021-2024)