Jackie Taffinder

Jackie Taffinder, är Filosofie doktor i arkeologi och första antikvarie vid Historiska museet i Stockholm. Mellan 1980 och 1990 arbetade hon som arkeolog vid olika länsmuseer och Riksantikvarieämbetet i Sverige, på Åland, Finland, vid Skottlands museum i Edinburgh, Skottland och vid Oldsakssamlingen I Oslo, Norge. Mellan 1984 och 1986 var hon anställd som forskningsassistent i “Teknik och funktion under stenåldern I Mellansverige” ett projekt vid Uppsala universitet. År 1987 var Jackie med och ordnade en internationell konferens om mikroskadeanalys vid Uppsala universitet och år 1999 var hon projektledare för en arkeologisk utställning på Historiska museet i samband med millennieskiftet, “14 millenier av bosättning i Sverige”.

Publikationer

Släktskap i skiffer
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Skifferspetsarnas kulturella förbindelser.
Ingår i: Kulturell mångfald i Södermanland. Del 1/ red. Agneta Åkerlund. S. 20-27, 2002

Stone Age gold
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Jackie Taffinder
Ingår i: i boken Baltic amber in natural sciences, archaeology and applied arts, s.99-108
Av: Adomas Butrima, 2001

The allure of the exotic. The social use of non-local raw materials during the Stone Age in Sweden
Typ av publikation: doktorsavhandling
Av: Jackie Taffinder
Utgivare: Uppsala universitet, Acta Universitatis Upsaliensis. 1998

Status in stone?
Av: Jackie Taffinder
Ingår i: Third flint alternatives conference at Uppsala
Av: Lena Holm och Kjell Knutsson
Utgivare: Uppsala universitet, Opia. Occasional papers in archaeology 16, 193-202, 1998

Arkeologiska samtal 
Av: Jackie Taffinder,Agneta Åkerlund, Stefan Bergh, Jarl Nordbladh
Utgivare: Stockholms universitet, Stockholm archaeological reports 33, 1997

Stenålderns guld
Ingår i: Till Gunborg. Arkeologiska samtal
Av: Agneta Åkerlund, Stefan Bergh, Jarl Nordbladh och Jackie Taffinder
Utgivare: Stockholms universitet, Stockholm archaeological reports 33, 39-48, 1997

The selection of lithic raw materials
Av: Jackie Taffinder
Ingår i: Tor 21, 57-77, 1987

Technical aspects of microwear studies on stone tools
Av: Jackie Taffinder och Helena Knutsson
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Ingår i: Early Man News 9/10/11:1, 29-33, 1986

Fångstfolk i sydsmåland
Ingår i: Populär arkeologi 2:2, 14-16, 1984
Av: Jackie Taffinder
Typ av publikation: vetenskaplig artikel

Stenåldern på den småländska sjöplatån
Ingår i: Kronobergsboken, 79-99, 1983
Av: Jackie Taffinder
Typ av publikation: bok

Projekt

Alvastra pålbyggnad, en arkeologisk forskningsresurs (2015-2019)