Ny webb­plattform för Statens historiska museer

Skrivet av Wilhelm Lagercrantz

Nu har det snart gått två år sedan Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet gick ihop med Statens historiska museer och det är hög tid att vi får en gemensam webbplattform.

Våra sex museer har i nuläget webbplatser av olika omfattning och med olika funktioner och utseende. De tre museer som tidigare bildade myndigheten LSH (Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet) har en viss sammanhållande form medan Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet och Tumba bruksmuseum skiljer sig helt åt. Förutom museiwebbarna har även Statens historiska museer (myndigheten) sin egen webbplats och naturligtvis även Arkeologerna. Dessutom har vi ett flertal andra webbaserade lösningar i våra byggnader, bland annat i utställningar entréer och restauranger.

De olika webbplatserna och webbapparna använder tre webb­publicerings­system; WordPress, Drupal och Litium. Ett av målen med den nya plattformen är att få ner antal system till ett. Vi har beslutat att gå vidare med WordPress.

Fördelarna med att konsolidera systemen är flera. Vår webbredaktör och andra som publicerar behöver inte lära sig flera system. Vi kan inrikta intern­utbildningar mot WordPress. Den tekniska förvaltningen blir enklare. Vi kan samla alla våra webbar på en server. De moduler vi utvecklar, exempelvis kalendarium och samlingssök, kommer att fungera på alla webbplatser.

Målet med projektet är att bygga ett system som är så enhetligt som möjligt men som samtidigt tar hänsyn till verksamhetsdelarnas olikheter. Vår ambition är inte att släta ut och göra en enhetswebb utan de olika varumärken skall fortsätta ha sina tydliga profiler. Ungefär som biltillverkare arbetar med plattformar, de olika bilmodellerna har olika målgrupper och användnings­områden men delar motorer, styrsystem och en mängd andra komponenter. För användarna ter de sig som helt särskilda bilar men de delar tekniska lösningar.

Förutom konsolideringen av våra webbplatser skall vi också skapa en ny webb för projektet Sveriges historia samt bygga ett nytt samlingssök. Dessa projekt hakar i den nya webbplattformen och skall fungera tillsammans.

Vår partner i förändringsarbetet är digitalbyrån Bazooka som också utvecklat flera av våra nuvarande webbar, exempelvis historiska.se och arkeologerna.com

Tidplanen är att lansera den första nya webbplatsen tidig höst 2020 och resterande innan slutet av 2021. På den här bloggen tänkte jag löpande skriva om arbetet och alla kommentarer och input är välkomna!