På gång – ny digital resurs om historia för skolor

Skrivet av Susanna Zidén

I höst sätter arbetet fart, Statens historiska museer ska utveckla en digital undervisningsresurs om historia för skolor – Sveriges historia. Resursen riktar sig till mellanstadiet, högstadiet och språkintroduktionsklasser i gymnasiet. Sveriges historia ska bli ett nav för skolor, museer och historieundervisning – här ska lärare kunna hämta inspiration till historieundervisningen och elever få tillgång till målgruppsanpassad faktafördjupning med utgångspunkt i föremål från museers samlingar. Innehållet ska matcha skolans kursplan i historia. Undervisningsresursen kommer förutom faktafördjupning att innehålla olika pedagogiska verktyg som 3D-modeller, kartor, tidslinjer, audioguider och lärarhandledningar med förslag till lektionsupplägg. Innehållet på Sveriges historia skapas tillsammans med ett tiotal museer och i dialog med skolor runt om i Sverige. Undervisningsresursens innehåll kommer både samlas på en unik websida och finnas tillgängligt på externa digitala plattformar. Planerad lansering för Sveriges historia är hösten 2020. Fram till dess kan en följa utvecklingsarbetet på den här bloggen.