Men arkeologin då?

Skrivet av Eva Vedin

Ni som är flitiga läsare av vår blogg har kanske redan stenkoll på Statens historiska museers (SHM) arbete med ett nytt Samlingssök (SiS) men här kommer en uppdatering kring hur långt vi kommit och vad vi har för framtidsplaner.

För några veckor sedan lanserade vi Steg 2, läs mer om det här. Den största nyheten var filtrerarna som bl.a. gör det möjligt att filtrera på museum, material, personer, benämningar, tidsspann och om objektet har en bild. Filtren i kombination med fritextsökning ger en bra möjlighet att göra kombinerade sökningar för att slippa drunkna i sökträffar i våra väldigt omfattande museisamlingar. Just att vi är sju museisamlingar i en och samma söktjänst är både utmanande men framför allt en styrka. Våra användare får en möjlighet att överraskas av vad som faktiskt finns i våra sju museisamlingar. Till och med vi som jobbar med datan dagligen slutar aldrig förundras över den bredd vi har. Eftersom många av våra museisamlingar dessutom är väldigt gamla kan det finnas saker som man inte förväntar sig. Visste ni tex att Skoklosters slott och Hallwylska museet också har arkeologiska föremål?

Kulturhistoriska och arkeologiska samlingar

På SHM brukar vi internt lite grovt dela upp våra samlingar i kulturhistoriska och arkeologiska. Det är ju självklart ingen knivskarp uppdelning eftersom även arkeologiska föremål kan vara kulturhistoriska och mynt som vi internt räknar till de kulturhistoriska samlingarna kan vara jordfunna och därmed också vara arkeologiska. Men varför har vi då den uppdelningen? Jo, för att generellt har arkeologiska föremål ytterligare en informationsmängd som de kulturhistoriska saknar. Vi behöver därför jobba med den datan på ett lite annat sätt.

Stegvis utveckling

När man bygger ett nytt samlingssök från skratch är det väldigt många parametrar att ha med sig. Vi valde tidigt att vårt arbete skulle ske i etapper. Som vi ser det blir man aldrig helt klar. Det finns alltid saker som kan bli bättre. Ska man dessutom försöka bli helt färdig innan vi lanserar skulle något nytt samlingssök inte se dagens ljus på ytterligare flera år.

Steg 1 som la grunden för söktjänsten kan ni läsa om här. För Steg 2 beslutade vi att koncentrera oss på det kulturhistoriska samlingarna. Både för att de är flest kulturhistoriska museer i myndigheten men också för att den datan är lite enklare. Hur mycket jag än älskar arkeologi så går det inte komma från att den datan är avsevärt mycket mer intrikat. För att göra den arkeologiska samlingen rättvisa krävs det att man tar ett helhetsgrepp och fokuserar på den. Och nu är det äntligen dags.

Sökgränssnitt för arkeologisk information

Vilka planer har vi då? Ja, de är så många att det här inlägget skulle bli alldeles för långt om jag skulle räkna upp alla så jag ger några exempel. Först och främst ska det bli möjligt att söka efter alla relaterade objektstyper som tex arkeologiska undersökningar och arkeologiska kontexter. Till detta kommer också filter anpassade för de objektstyperna. Arkeologiska föremål behöver sin kontextuella information för att de ska gå beforska fullt ut.

En annan viktig utvecklingspunkt är vi ska utveckla ytterligare en variant av träfflistan så att användaren själv kan välja vilken träfflista som passar bäst. Den nya träfflistan kommer att fokusera på den information som är viktig ur ett arkeologiskt perspektiv, tex benämningar, material, förvärvsnummer (tidigare benämnt inventarienummer), fyndplats, fyndnummer/undernummer.

För föremålen kommer vi även utöka med fler filter. Ett filter för tidsperiod är ett exempel som redan nu ligger på att göra listan hos utvecklarna.

Dataförbättring i samlingsförvaltningssystemet

En annan viktig aspekt som inte har med den tekniska utvecklingen av samlingssöket att göra men som är avgörande för användarupplevelsen är att förbättra och harmonisera datan och koppla den mot externa auktoriteter. Det spelar ingen roll hur mycket resurser vi lägger på utveckling av samlingssöket om datan inte är tillräckligt bra. Det är inget vi blir klara med i en handvändning men vi jobbar på det parallellt med utvecklingen. Varje dag blir datan lite bättre.

Förslag och idéer

Som ni förmodligen redan har förstått är utvecklingen en pågående process. Allt är inte redan bestämt och vi förutsätter inte att vi sitter på alla svaren så därför kommer jag med en uppmaning. Om ni har några idéer, stora som små skicka dom till oss. Finns förslaget redan på vår lista bekräftar det att vi tänkt rätt och finns det inte får vi prioritera det mot andra förslag. Alla förslag läggs på en bruttolista som vi väljer från när vi beslutar vad vi går vidare med så ta chansen att hjälpa oss utveckla den söktjänst ni behöver. Inget är viktigare för oss än våra kära användare.

Förslag kan mejlas till följande adress: digitalcollections(at)shm.se

Samlingsöket (SiS) hittar ni här